Sågverket Vida Borgstena har nu ökat upp

Sågverket Vida Borgstena har nu ökat upp

Vida är Sveriges största sågverkskoncern med 12 sågverk i Götaland. Det näst största sågverket finns i Borgstena i Borås kommun. Vida har stora ambitioner för framtiden och har därför den senaste tiden gått in med ett stort investeringspaket värt 140 miljoner kronor i Borgstena. Vida Borgstena tog den 1 december 2023 sitt nya produktionstillstånd enligt Miljöbalken i anspråk, och drog i gång ett nytt skift.

”I Borgstena har vi nu färdigställt ett större investeringsprogram vilket möjliggör en produktionsökning med 40%, från 300 000 m3/år till 420 000 m3/år. Produktionstillståndet som trädde i kraft 1 december i år möjliggör en produktion av 500 000 m3 sågade och vidareförädlade trävaror”, menar Magnus Bodare, VD Vida Borgstena.

I och med den ökade produktionen har Vida Borgstena ökat upp med ytterligare ett skift och rekryterat 23 nya medarbetare under hösten.

”De nya medarbetarna har kommit in bra och vi är glada att vara i gång. Vi ser ljust på framtiden i Borgstena”, avslutar Magnus Bodare.

Läs mer om Vida Borgstena här!