Gran – Sveriges vanligaste skogsträd

Gran – Sveriges vanligaste skogsträd

Granen är vårt vanligaste skogsträd och finns i hela landet. Granen är ett av få vildväxande barrträd i Sverige och växer naturligt överallt utom i allra sydligaste Sverige. Där finns den dock ofta inplanterad i stora bestånd.

Granen är ett typiskt sekundärträd som är skuggtåligt. Trots detta så kan granen planteras på kala hyggen. Granen blir högst av våra skogsträd, upp till 50 meter. De kan bli 200-300 år gamla men når produktionsmognad vid cirka 80 år i södra Sverige. Kronans utseende och form anpassas till den miljö trädet lever i. I norr får granen långa smala kronor på grund av snö, hård vind och låg solvinkel. I söder, där solen står högt, breder kronorna istället ut sig som paraplyer för att fånga solens strålar.

Veden från gran är relativt mjuk och kan användas till mycket. Förr i tiden gjorde man bland annat takspån, träkol, musikinstrument och lieskaft av gran. Idag används granen framförallt till pappersmassa och som byggnadsvirke.

Fun fact:

På Fulufjället finns en klon av en gran som växt på samma ställe i 9550 år vid namn Old tjikko. Granen har förökat sig och överlevt genom att skjuta nya rotskott och på det viset överlevt sedan den slog rot på Fulufjället strax efter den senaste istiden.