Tips för hur du ska sköta om ditt trädäck

Tips för hur du ska sköta om ditt trädäck

Underhåll ditt trädäck och öka trallvirkets livslängd.

Med ett årligt underhåll gör du att din altan håller längre

Genom att ytbehandla trädäcket minskas defekterna från fukt och ytmögel vilket gör att träet håller längre. Utan ytbehandling kommer regn, luftföroreningar och sol göra att träet grånar, och du riskerar att däcket får stickor och sprickor. Naturliga fuktrörelser i träet, det vill säga att träet sväller eller krymper beroende på väta, blir också större och det kan göra att skruvar och spikar rör sig och börjar sticka upp.

Idag finns ett brett utbud av trallvirke på marknaden. Många av materialen anses vara mer eller mindre underhållsfria men de flesta trallmaterial behöver ändå ett visst underhåll.

Det absolut vanligaste trallmaterialet är tryckimpregnerad furu. Det är relativt billigt och behandlingen gör också att det står emot röta under lång tid – runt 25 år eller mer.

Trätrall har en lång teknisk livslängd, men det är ofta utseendet som avgör när det är dags för underhåll. Allt trallvirke påverkas av solstrålning, som ger väder­grånad eller annan kulörförändring. Därtill kommer nedsmutsning av jord, damm, pollen, och så småningom påväxt av alger, små mögelprickar och mossa.

Kasserat tryckimpregnerat virke ska alltid sorteras som miljöfarligt avfall. Kontrollera med den kommunala miljöstationen.

Rengör med vatten och såpa

Även om en altan av tryckimpregnerat virke är skyddad mot röta så behöver den ändå skyddas mot fukt. Skrubba din altan med borste och vatten och såpa. Som alternativ kan en högtryckstvätt användas, men om man inte använder rätt munstycke och måttligt tryck finns risken att man sliter upp fibrer. Träet behöver också oljas in med jämna mellanrum för att inte torka ut.

Vissa rengöringsmedel innehåller ammoniak, som i utspädd lösning kan användas direkt som rengöringsmedel. En del rengöringsmedel håller ett högre pH-värde än såpa, då är eftersköljningen särskilt viktig. Särskilda trallrengöringsmedel kan innehålla tensider som är mer effektiva än såpans, men vid måttlig nedsmutsning kommer man långt med enbart såpa.

Så ofta skall ett trädäck behandlas

Det är individuellt hur ofta man behöver tvätta/olja sitt trädäck och beror på hur utseendet motsvarar ens förväntningar. En trall kan förändras tio gånger snabbare än jämförbara på annan plats. Somliga anser att förändringarna i träet är naturliga och bryr sig inte om några åtgärder alls, medan andra kan irritera sig redan på ett tidigt stadium. Det är också stora skillnader på hur en trall påverkas av den lokala miljön, i vilken landsända man bor, hur vintern är, hur högt över marken den är och om den ligger öppen för sol. Vid stark uttorkning bildas sprickor, som kommer att samla lite mer smuts än den ursprungliga ytan. Olika slags oljeprodukter kan minska sprickbildningen.

Öka livslängden på din trätrall

Tvätta och olja in med jämna mellanrum. Kan eventuellt oljas in med pigmenterad olja för att behålla färgen. Använd en träolja med fungicider som minskar risken för ytpåväxt.