Santhe Dahl invald i internationell styrelse

Santhe Dahl invald i internationell styrelse

Vida är Sveriges största sågverkskoncern med bland annat 12 sågverk i Götaland. Nu har Vidas förre koncernchef och nuvarande styrelseordförande blivit invald som ledamot i Canfors styrelse.  

Vid Canfors senaste bolagsstämma blev Santhe Dahl invald som en av 12 ledamöter i dess styrelse. Santhe Dahl har haft sin yrkeskarriär inom Vida och sitter i dag som operativ ordförande i moderbolagets styrelse.

2019 förvärvade Canfor 70 % av aktierna i Vida och tillsammans är bolagen en av världens största producenter av sågade trävaror.

”Canfor har ett stort förtroende för Vida och det visar sig nu när Santhe blir invald i deras styrelse. Canfors ambition är att växa i Europa och då blir han en naturlig länk. Det är en väldigt stor skillnad på råvarumarknaden i Nordamerika i jämförelse med Europa och där kommer Santhe in med sin kunskap och erfarenhet”, säger Måns Johansson, koncernchef Vida.

Santhe blir den enda europén i styrelsen och utöver att sitta i den är han även invald i investeringskommittén.

”Då Canfor är delägare i Vida är vi viktiga för varandra. Det är intressant att sitta med i deras styrelse och jag hoppas att jag kan vara en tillgång med min erfarenhet för vår gemensamma utveckling och tillväxt”, säger Santhe Dahl.

 

För ytterligare frågor:
Santhe Dahl, ordförande Vida AB, 070-551 30 55

 

Fakta om Canfor, inkl Vida
Omsättning: 58 miljarder SEK
Antal produktionsanläggningar: 53 stycken
Antal anställda: 6500 stycken