Vida höjer timmerpriset med 140 kr!

Vida höjer timmerpriset med 140 kr!

Trots ett mer utmanande marknadsläge för sågade trävaror står sig Vidas sågverksrörelse stark tack vare effektiva och välinvesterade sågverk och globala försäljningskanaler. Vårt behov av timmer är därför oförändrat stort. Vida är Sveriges största producent av sågade trävaror och höjer nu timmerpriset vilket gynnar våra leverantörer.

Prisutvecklingen på skogsråvara har varit positiv under en lång period och Vida förstärker nu sitt erbjudande genom att höja sina prislistor. Vidas timmerprislistor på normaltimmer gran och tall höjs med 140 kr/m3fub och prislistorna på kubb och klentimmer med 70 kr/m3fub från den 1 juni. Prishöjningarna gäller för Götaland.

“Just nu ligger timmerpriserna på en väldigt hög nivå. Hur trävarumarknaden kommer att se ut framöver är svårt att bedöma och beror på en mängd olika faktorer, som det allmänna konjunkturläget och det globala säkerhetsläget. Den kraftiga räntehöjningen påverkar byggandet negativt och man uppskattar just nu en nergång på ca 50 % av bostadsbyggandet i Sverige i år jämfört med 2022. Hur konsumtionen kommer se ut i höst och vinter är svårt att förutsäga men det finns klara tecken att det blir ytterligare inbromsning”, säger Jörgen Henriksson VD Vida Skog.

För mer information:

Jörgen Henriksson, VD Vida Skog, 073-506 41 51

 

Kontakta din inköpare >>