Nytt år och utmaningen med granbarkborre fortsätter

Nytt år och utmaningen med granbarkborre fortsätter

Även om vi befinner oss mitt i vintern pågår arbetet med att bekämpa granbarkborren för fullt. Vida är med i projektet Stoppa borrarna. Det är ett samverkansprojekt mellan Skogsstyrelsen, skogsbruket och andra myndigheter och målet med projektet är att begränsa angreppen och skadorna så långt det är möjligt.

För att vara förberedda på var det blir som mest allvarliga skador under 2020 har Skogsstyrelsen tagit fram olika digitala hjälpmedel, bland annat Riskindexkartan för granbarkborre. Den kan man använda för att se var risken för nya angrepp är stor. Områdena med avverkningsanmälningar kopplade till barkborrar har sammanställts och jämförts med SMHI:s karta över nederbörd under 2019. Sammanställningen visar att det fortsatt är östra Götaland som riskerar att få omfattande angrepp under 2020. Även Sörmland och Uppland riskerar stora angrepp. Med hjälp av digitala tjänster kan skogsägaren koncentrera sitt sökande till rätt område.

Vad kan man göra som skogsägare just nu? Ganska mycket faktiskt. Sök och plock fungerar även under vintern så länge som barken följer med ut. Borrarna sitter i barken och ramlar barken av så överlever borrarna i den till våren. Barkfallna träd lämnas bäst kvar i skogen eftersom de hyser rovinsekter som äter barkborrelarver. Ett annat viktigt arbete som skogsägare kan göra nu är att se över vilka riskbestånd man har och överväga om man ska avverka dem i sin helhet istället för att plocka skadade träd. Ett söndertrasat äldre bestånd kommer fortsätta ha hög risk för både storm och insektsskador framöver.

Klicka här för att komma till Skogsstyrelsens riskindexkarta för granbarkborre.