Historiskt stor fartygslast till USA

Historiskt stor fartygslast till USA

I dag beräknas en historisk fartygslast lämna hamnen i Karlshamn. Fartyget är nämligen lastat med en volym som tros vara den största virkeslasten som någonsin lämnat svensk mark, närmare bestämt med en total volym på 65 417 m3, varav 34 902,244 m3 består av trävaror från Vida.

Fartyget som tillhör rederiet Saga Welco bär namnet Saga Faith. Saga Faith kommer från Hong Kong, byggdes 2019 och har en dödvikt på 55 807 ton. Med den vanligt förekommande lastfartygslängden på 200 meter och en bredd på dryga 32 meter kan fartyget utåt sett se ut som vilket lastfartyg som helst. Det som skiljer sig från vanligheten är volymen som nu har lastas. Volymen på 65 417 m3 går att jämföra med 40 000 – 50 000 m3, som enligt Thomas Ahlford på Becoship AB är den mest förekommande lastvolymen. 22 personer uppdelade på två skift har under den senaste veckan hjälpts åt att lasta mellan 1 600 – 2 800 virkespaket per dag.

Sent under onsdagen blev Saga Faith färdiglastad och beräknas i dag, fredag kl 09:30 vara redo för avfärd. Fartyget går då västerut med en medelhastighet på cirka 12 knop eller 22 – 23 km/h. Cirka 18 dagar senare ankommer fartyget till USA där lasten ska fördelas till hamnarna i Port Canaveral, Morehead City samt Baltimore. Under färden sysselsätts de 20 personerna i besättningen med uppgifter såsom löpande underhåll och reparationer av fartyget.

– Vi fortsätter att öka våra volymer mot USA och det är roligt att se deras starka efterfrågan av svenskt, kvalitativt konstruktionsvirke. Fartygslasten är inte den första stora virkeslasten som Vida skickar till USA utan vi har tidigare fraktat ännu större volymer över Atlanten. Det är en historisk fartygslast som lämnar Sverige imorgon och det är roligt att över hälften av virket ombord på skeppet kommer från Vida, säger Vida Woods Vd Karl-Johan Löwenadler.