Rapport från Vidas marknader

Rapport från Vidas marknader

Text: Karl-Johan Löwander, vd Vida Wood

Det är en oviss tid för trävarumarknaden globalt och framåt hösten kommer vi att få en indikation om vad vi kan förvänta oss. Under sommaren har den för svensk del viktigare europeiska och brittiska marknaden fortsatt att gå starkt.

 

Sverige/Danmark

Kunderna har fortsatt en bra beläggning och många av våra kunder har fulla orderböcker för resten kvartalet. ”Gör det själv” byggandet kom av sig lite under sommaren framför allt för impregnerat. En av anledningarna var troligen det varma vädret samt att det skrivits mycket i media om att man bör köpa tidigt för att vara säker på att få sina varor.

Storbritannien

Fortsatt hög aktivitet och en förväntan att det håller i sig under resten av året. Det har varit problem med inrikestransporter här under hela året på grund av att man tappat mycket utländska chaufförer efter Brexit. Transportsituationen har sakta blivit bättre, men det är fortfarande inte helt bra.

Tyskland

Paniken från i våras när de i princip betalade vad som helst för trävaror har lagt sig. De stora köparna har säkrat upp sina volymer för hösten och priserna verkar ha hamnat på en nivå som är mer i linje med vad övriga Europa betalar. I skrivande stund är det väldigt avvaktande och det känns som att kunderna sitter lite överköpta och med stora lager.

USA

Här har priserna snabbt vänt ned från rekord­nivåer i början på våren till ­historiskt mer normala nivåer, vilket jämfört med övriga marknader nu är väldigt låga. Under våren var det ett stort bakslag på ”Gör det själv” marknaden i USA och det var nog det som satte igång prisned­gången. Man ser nu att dessa volymer så sakteliga kommer tillbaka upp mot normala ­volymer igen. Konsumtionen är fortsatt hög i USA och förväntas fortsätta på en bra nivå.

Australien

Här är aktiviteten fortsatt bra och Vida har haft ett rekordår hitintills. Det ser ut att hålla i sig, vilket är fantastiskt roligt. Vi flyttar just nu in i nya lokaler i Queensland som ligger närmare hamnen i Brisbane. Här kan vi ta in containers direkt från hamnen och lossa dem själva inne i magasinen. Här kommer vi även att installera en egen impregneringsanläggning senare under året. Detta för att minska transporter och bli mer kostnadseffektiva på plats.

Kina

Marknaden i Kina är väldigt tyst. Situationen med Covid här är nog värre än det varit tidigare, och det är problem med nedstängningar av hamnar och restriktioner. Det ser inte ut som att Kina kommer vara en väldigt aktiv köpare under hösten.

Mellanöstern/Nordafrika

Här har man avslutat sina religiösa hög­tider men är fortfarande inte helt tillbaka från sin sommarledighet. Vissa av marknaderna ligger på stora lager och några av de större marknaderna har normala lagernivåer. Man får nog först en klar bild av dessa marknader senare under ­september.

Summering

Vi har nog sett det bästa av denna högkonjunktur för sågverksbranschen. Kunderna är nu mer avvaktande i sina inköp och förväntningar. Även den akuta bristsituation vi sett de senaste 12 månaderna är förbi för denna gången.