Vida förvärvar Bergs svenska sågverk

Vida förvärvar Bergs svenska sågverk

Vida har slutit avtal med Bergs Timber att förvärva deras sågverk i Vimmerby, Mörlunda, Orrefors och Gransjö. Avtalet undertecknas per den 17 juni 2020 och driften övergår till Vida per den 1 september 2020.

– Vi är väldigt entusiastiska och glada att få möjlighet att förvärva Bergs sågverk då de blir fina komplement till våra nio befintliga sågverk. Bergs har drivit sågverken på ett bra sätt och vi upplever att det finns en fin kultur i dem som vi vill förvalta. Vidas vision är ”Att växa” och genom förvärvet stärker vi vår konkurrenskraft ytterligare, säger Måns Johansson koncernchef Vida AB.

Det är de fyra anläggningarna som Vida köper i en inkråmsaffär, Bergs som bolag fortsätter att existera i dess nuvarande form. Köpeskillingen uppgår till 303 miljoner SEK. Köpet berör cirka 150 anställda, vilket inkluderar sågverkspersonal och inköpspersonal för råvara, dessa erbjuds fortsatt anställning hos Vida.

Idag finns det produktion i Vimmerby, Mörlunda och Orrefors medan Gransjö sedan tidigare är under avveckling. Sågverken producerar i dagsläget ca 400 000 kubikmeter årligen och Vidas vision är att i steg 1 investera 100 miljoner kronor i dessa tre sågverken för att öka produktionen till 500 000 kubikmeter.

Sågverken kompletterar Vidas befintliga struktur. Genom förvärvet fortsätter Vida sin specialisering och kan öka sin andel av sågad fura och förbättra sitt utbud mot färdigvarumarknaden. De nya sågverken gör att Vida kommer att finnas ännu närmare fler skogsägare i sydöstra Sverige. Det genererar kortare råvarutransporter vilket resulterar i ökade miljöfördelar.

– Affären med Vida innebär att vår svenska sågverksrörelse och dess anställda hamnar i goda händer. Samtidigt ges Bergs förutsättningar att utvecklas inom mer förädlade segment utöver den betydande verksamhet av detta slag som vi redan har i Lettland och i Sverige, säger Peter Nilsson, Vd och koncernchef i Bergs.

Överlåtelsen är villkorad av att Vida erhåller godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

För ytterligare frågor:

Måns Johansson
Koncernchef Vida AB
070-535 88 25