Lägesrapport av stormskador och toppbrott

Lägesrapport av stormskador och toppbrott

Att arbeta i skog som har drabbats av stormskador är en av de farligaste uppgifterna inom skogsbruket och kräver rätt utbildning och kompetens. Det säkraste tillvägagångssättet är att överlåta arbetet åt någon med rätt maskiner, kunskap och erfarenhet. Om din skog har påverkats av stormskador kan du vara trygg med att Vida har expertisen. Vi är erfarna inom hantering av stormfälld skog och har resurserna för att implementera lämpliga åtgärder.

Det har varit flera hårda vindar och blötsnö under första månaden av 2024. Hur ser läget ut och i vilka områden har stormarna slagit hårdast?

– Det har kommit stora mänger med tung snö här på östkanten som har tagit hårt på vissa lokala områden, som till exempel strax öster om Åtvidaberg. Det vi kan se är att skadorna blir som störst i täta, klena bestånd. Om vi ser till hela området på öst så har snön överlag inte tagit så hårt på skogen, säger Jonatan Andersson, virkesinköpare på Vida i område Vimmerby.

– Det har varit några stormar med både östliga och västliga vindar som vi befarade skulle ta hårt på skogen i västra Sverige, men som tur är har skadorna inte blivit så omfattande. Däremot har vi på ett flertal ställen runt Åmål stött på snöbrott och framförallt snöböjor där skador har skett i samtliga bestånd. Närmst Värnen kom snön tidigt i år och marken var inte tillräckligt frusen, vilket resulterar i att fler träd föll offer för den tunga snön. Vi har på dessa platser fått lägga våra avverkningar på paus tills snön har töat bort, säger Lars Henriksson, virkesinköpare på Vida i områdena Dals-Ed, Bengtsfors och Åmål.

Efter en storm är det viktigt att skaffa sig en bild av skadeläget. Vad ska jag som skogsägaren tänka på när jag ger mig ut och inspekterar skadorna?

– Det är riskabelt att befinna sig i en skog som nyligen har drabbats av storm. En viktig säkerhetsregel är att aldrig utföra inventeringar ensam; ta med dig din inköpare eller en vän. När det gäller blötsnö, rekommenderar jag starkt att avstå från att inventera skogen tills vintern är över och våren närmar sig. Då blir det lättare att upptäcka skadorna. Undvik att gå under träd som lutar eller hänger i andra träd, eftersom toppbrott kan orsaka nedfall och grenar kan brista. Kom ihåg att skador från blötsnö kan påverka skogen mer spridda än vindfällen och kan finnas på flera platser i beståndet, tillägger Jonatan.

– När du ger dig ut för att inventera skadeläget efter en storm är det bra att ha med sin skogsbruksplan som ett hjälpmedel. Det är bra om du kan anteckna ungefärliga volymer och i vilka bestånd du upptäckt skador. Ju bättre underlag du har, desto lättare blir det att planera och utföra arbetet på ett bra sätt, säger Lars.

Vart brukar man vanligtvis hitta toppbrott eller vindfälld skog och vad kan jag göra i förebyggande syfte för att undvika skador i framtiden?

– Vindfälld skog hittar du oftast på hyggen eftersom den nya kanten är instabil. Det är viktigt att vid planeringen av slutavverkning undvika att öppna upp nya områden mot väst eller sydväst, där stormar ofta härjar. Även frö- och skärmställningar är osäkra på grund av bristande stöd från andra träd. I nygallrade områden med något högre skog är träden också mindre stabila, då stödet från omgivande träd har minskat och rotsystemet tar tid att anpassa till den nya miljön. Vid otjälad mark är risken för stormskador betydande, särskilt på fuktiga och blöta områden där träden ofta rycks upp med hela roten, till skillnad från moränmarker där träden oftare bryts av vid stormar, enligt Lars.

– För att minska risken av att drabbas av stora skador vid blötsnö så ska du se till att röja och gallra i tid så att träden får grövre diamanter. Som sagt, de bestånd som tar störst skada vid snöstorm är de klena täta bestånden. Oftast brukar granar gå av vid tung blötsnö medan björken brukar böjas, säger Jonatan.

Vad är viktigt att tänka på om min skog drabbats av storm?

– Vida avråder starkt att du som privatperson hanterar stormskog. Hantering av vindfälld skog är förknippat med många faror. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera situationen. Har du drabbats av storm så är det viktigt att kontakta din lokala Vida-inköpare för att gå igenom lägesbilden och diskutera om du avser att utföra arbetet själv, eller om du vill boka in maskiner för att få hjälp med arbetet. Oavsett om du gör jobbet själv eller tar hjälp från Vida så är det viktigt att du upprättar ett virkeskontrakt innan arbetet påbörjas, poängterar Jonatan.

Virket måste ut ur skogen

Till sommaren börjar skadeinsekterna, framför allt granbarkborre, att föröka sig. Svärmningen kommer i gång efter några dagar med en utetemperatur över + 18 grader. Det är mycket viktigt att färskt skadat virke kommer ut från skogen innan dess, annars kan stora virkesvärden bli förstörda.

Även enstaka nerfallna granar kan bli yngelplatser för granbarkborren. Många barkborrar övervintrar i barken och om avverkning görs i tid följer granbarkborrarna med virket till industrin där de dödas i hanteringen.

 

Vill du ha hjälp med att rådfråga eller inventera din skog? Kontakta din lokala virkesinköpare här!