Skogforsk kompletterar med fakta till SVT:s ”Slaget om skogen”

Skogforsk kompletterar med fakta till SVT:s ”Slaget om skogen”

På Skogforsk hemsida har de nu publicerat sammanställningar av relevanta forskningsrapporter kopplat till varje avsnitt av ”Slaget om skogen” för att komplettera och ge fler perspektiv av SVT:s bild av ett komplext ämne.

SVT Vetenskap har nyligen visat ”Slaget om skogen”, en programserie i sju delar som handlar om skog och skogsbruk i Sverige. På Skogforsk hemsida har de nu publicerat sammanställningar av relevanta forskningsrapporter kopplat till varje avsnitt av ”Slaget om skogen”. Detta på grund av att Skogforsk har forskningsresultat som kompletterar och ger fler perspektiv av SVT:s bild av ett komplext ämne. Som forskningsinstitut bidrar Skogforsk med fakta, kunskap och innovationer som utvecklar skogsbruket i en hållbar och ekonomisk riktning.

Skogforsks sammanställningar finner ni på deras hemsida www.skogforsk.se/kunskap/slaget-om-skogen/