Vida växer och utökar personalstyrkan

Vida växer och utökar personalstyrkan

Vida är Sveriges största sågverkskoncern med 12 sågverk i Götaland. Det nästa största sågverket finns i Borgstena i Borås kommun. Vida har stora ambitioner för framtiden och därför har man under de senaste åren gått in med ett investeringspaket värt 140 miljoner kronor i Borgstena.

”Vida har alltid haft som ambition att växa, det ligger i vårt DNA. De senaste åren har präglats av en god konjunktur för skogsindustrin vilket har möjliggjort att vi kunnat öka upp vår investeringstakt. I Borgstena har vi nu färdigställt ett större investeringsprogram vilket möjliggör en produktionsökning med 40%, från 300 000m3 till 420 000m3/år. Det innebär att företaget behöver rekrytera runt 20 medarbetare till hösten”, menar Magnus Bodare, VD Vida Borgstena.

Under december kommer Vida Borgstena öka med ytterligare ett skift vilket innebär att bolaget kommer att rekrytera minst 20 nya medarbetare. De tjänster som kommer att rekryteras är mekaniker, sågverksoperatörer och fordonsförare.

”Vi har över tid en hög efterfrågan på sågade trävaror från våra kunder runt om i världen och för att tillgodose deras behov behöver vi växa tillsammans med dem. Vi har alltid prioriterat våra kunder och haft ett stort marknadsfokus, det tror vi är en av våra framgångsfaktorer”, avslutar Magnus Bodare.

 

För ytterligare frågor:
Magnus Bodare, VD Vida Borgstena, 070-826 34 60

 

Är du intresserad av att jobba på Vida Borgstena? Se våra lediga tjänster eller skicka in din spontanansökan här!