Santhe Dahl får utmärkelsen Guldkvisten

Santhe Dahl får utmärkelsen Guldkvisten

Det är Föreningen Skogen, en ideell och obunden förening för människor som förenas av viljan att utveckla skogens alla värden, som årligen uppmärksammar personer som gjort värdefulla insatser för skogarna och skogssektorn.

Motivering

Santhe Dahl, styrelseordförande, Vida: får Guldkvisten för sina insatser som stark och mångsidig företagsledare för Vida som han har vidareutvecklat från ett lokalt sågverk till en global aktör, alltid med lokal förankring och rötterna i den småländska skogen. Santhe är en stark, driven och omtyckt ledare som förstår vikten av att skapa vi-anda och därigenom stark samhörighet inom företaget. Han är väl respekterad av både medarbetare och branschkollegor för sin stora kunskap och sin hängivenhet i företagandets villkor i ett samhällsperspektiv. En väl fungerande virkesmarknad är viktigt för skogsägaren i Sverige och där har Santhe Dahl bidragit starkt.

 

Läs mer här: De får skogspris och guldkvistar – Skogen