Nu svärmar granbarkborren

Nu svärmar granbarkborren

Våren 2022 har varit kall. Dagar med sommarvärme har varit få och granbarkborren vaknade lite senare än tidigare år. Nu är den dock i gång och det är av yttersta vikt att inspektera sin skog för att se om man har några skador.

Platser att leta på är hyggeskanter, runt platser där du har haft angrepp tidigare samt färska vindfällen och toppbrott. Skogsstyrelsen har ett bra hjälpmedel i ”Riskkartan” där bestånd med hög risk för skador av granbarkborre visas.

Det man ska leta efter är brunt borrmjöl på nedre delen av stambasen och tänk på att märka ut träd med angrepp. Svärmningen kommer att pågå under några veckor och det är lämpligt att leta efter angripna träd flera gånger. Det är lätt att missa något och det kan bli nya träd som angrips i närheten av de första.

Träden behöver sedan fällas och barkas inom ca fyra veckor eller köras ut och transporteras bort från skogen inom ca åtta veckor. Om skadorna ser omfattande ut behöver ni kontakta er inköpare för att diskutera åtgärder. Det är viktigt att ni gör det innan ni påbörjar en avverkning så att virket inte riskerar att bli liggandes i onödan. Mindre partier är lämpligt att ta till ved eller lämna i skogen efter barkning.

Populationen av granbarkborrar är fortsatt på en mycket hög nivå. Vad många i fjol bedömde var en trend med minskad population av granbarkborre visade sig nog inte stämma. Skadenivån 2021 vad fortsatt mycket hög och det finns ingen anledning att tro att det blir bättre i år. Allt styrs av vädret. Efter en extremt torr vår har det på de flesta håll kommit regn. Temperaturen under juni avgör hur lång tid det tar för de nya barkborrarna att bli flygfärdiga. Ju senare det sker desto lägre risk för två generationen barkborrar under sommaren. Vädret hittills har varit gynnsamt utifrån skogsägarens perspektiv.

Myrbaggar, styltflugor och hackspettar är viktiga i kampen mot barkborrarna. Dessa rovdjur har ökat under senaste året och kan påverka skadenivån under sommaren. Man kan gynna barkborrens naturliga fiender genom att spara redan döda granar. Ett annat sätt är att lämna meterhöga så kallade myrbaggestubbar.

– Städa inte för mycket. Döda granar som flertalet granbarkborrar lämnat, och som inte lönar sig ekonomiskt att ta ner, kan hellre stå kvar och bli boplats åt de naturliga fienderna. De flesta av dessa fiender övervintrar som larver i barken, och klarar sig oftast inte om träden avverkas, säger Gunnar Isacsson, barkborreexpert på Skogsstyrelsen.