Vida i nytt avtal som förbättrar miljön

Vida i nytt avtal som förbättrar miljön

Vida har sedan 1 januari 2022 fördjupat sitt samarbete med CFL Cargo. Samarbetet mellan bolagen har funnits sedan 10 år men från årsskiftet ansvarar CFL för Vidas all lokdragning samt berörd tågpersonal. Samarbetet är långsiktigt med ett första avtal som sträcker sig på tre år. Avtalet berör sågade och hyvlade trävaror från Alvesta, Vislanda och Hjältevad till hamnarna i Karlshamn och Varberg samt skogsråvara in på sågverken i Alvesta och Vislanda.

– Avtalet innebär ett fördjupat samarbete med Vida som är mycket viktigt för oss, och vi är väldigt stolta över att Vida gett oss förtroendet. Vi ser från båda parter stora möjligheter att ytterligare utveckla samarbetet de kommande åren och fortsätta effektivisera transporterna samtidigt som koldioxidavtrycket minskar, säger Mikael Nyman, säljchef CFL.

En fördel som samarbetet inneburit är att mer av Vidas tågtransporter nu kommer att gå på el istället för diesel. Ett ellok kommer att användas på alla sträckor som har elektrifierade banor vilket kommer minska utsläppet av koldioxid. Första indikationer visar på att dieselförbrukningen kommer sjunka med omkring 70% till förmån för el. Vidas ambition är att minska koldioxidutsläppen och denna miljöbesparing är ett steg i rätt riktning

– Ökade krav på oss att vara ett järnvägsföretag samt kommande investeringar i våra lok på grund av nya tekniska krav gjorde att vi tog beslutet att köpa in lokdragningen externt. Vårt långa samarbete med CFL gjorde beslutet enkelt och tillsammans skall vi utveckla det ytterligare. Att även påbörja en omställning mot el känns otroligt bra, säger Fredrik Nilsson, logistikchef Vida.

För ytterligare frågor:
Fredrik Nilsson, 070-25 11 405
Mikael Nyman, 070-64 63 640