Pressmeddelanden

Här kan du ta del av pressmeddelanden från Vidakoncernen. Vid pressfrågor kontakta Vidas kommunikationsavdelning, joanna.kron@vida.se eller 0472-165 11, så hjälper vi dig att hitta rätt person och att ta fram fakta och information.

Vida gör förvärv

Vida gör förvärv

2022-01-18

Vida har ingått avtal om att förvärva 100% av aktierna i V-Timber i Vrigstad.

Läs mer
Anställda får vara med och dela på miljoner

Anställda får vara med och dela på miljoner

2021-12-27

Det är ett starkt år sågverksbranschen inom kort lägger bakom sig. Vida har gjort ett starkt resultat och med anledning av det kommer alla tillsvidareanställda få en julbonus.

Läs mer
Ny VD till Vida Alvesta

Ny VD till Vida Alvesta

2021-12-01

Robert Klitsch är utsedd till ny VD för Vida Alvesta AB. Robert växer inom bolaget då han kommer från en tjänst som produktionschef på Vida Vislanda AB.

Läs mer
Begränsad produktion

Begränsad produktion

2021-11-17

Det råder just nu en obalans mellan tillgång och efterfrågan på trävaror i stora delar av världen. Med anledning av det planerar därför Vida att begränsa produktionen och stå still under en längre period i samband med julledigheten.

Läs mer
100e huset till Tyskland

100e huset till Tyskland

2020-09-01

Nu levererar Vida Building sitt 100e hus till Tyskland. Skandinavisk design, hög kvalité och bra ur ett miljöperspektiv gör att svenska hus från Vida är populära i Tyskland.

Läs mer
Vida förvärvar Bergs svenska sågverk

Vida förvärvar Bergs svenska sågverk

2020-06-17

Vida har slutit avtal med Bergs Timber att förvärva deras sågverk i Vimmerby, Mörlunda, Orrefors och Gransjö. Avtalet undertecknas per den 17 juni 2020 och driften övergår till Vida per den 1 september 2020.

Läs mer
Vida satsar på Trainee-program

Vida satsar på Trainee-program

2020-05-20

Vida tror på framtiden och har därför, trots rådande osäkra tider, valt att satsa på ett Trainee-program.

Läs mer
Vida Building får ny VD

Vida Building får ny VD

2020-04-27

Den 4 maj får Vida Building en ny VD i form av Henrik Thuresson. Henrik, som är 47 år och bor i Växjö, har de senaste sju åren arbetat som Marknads- och Försäljningschef på Lantmännen.

Läs mer
Ett av de bästa åren för Vida

Ett av de bästa åren för Vida

2020-02-21

Den goda konjunkturen för sågade trävaror som startade redan 2016 har fortsatt även under 2019. Även om konjunkturen avmattades under slutet av året är det en fortsatt god konjunktur för sågade trävaror. Efterfrågan av trävaror har varit bra på Vidas samtliga huvudmarknader, affärer på nya marknader har etablerats och tillsammans med full produktion och högre produktivitet i anläggningarna har det genererat en god lönsamhet.

Läs mer
Historiskt stor fartygslast till USA

Historiskt stor fartygslast till USA

2020-01-17

I dag, fredag kl 09:30 beräknas en historisk fartygslast lämna hamnen i Karlshamn. Fartyget är nämligen lastat med en volym som tros vara den största virkeslasten som någonsin lämnat svensk mark, närmare bestämt med en total volym på 65 417 m3, varav 34 902,244 m3 består av trävaror från Vida.

Läs mer
Vida Building har tecknat stort ramavtal för nyproduktion av hyresbostäder.

Vida Building har tecknat stort ramavtal för nyproduktion av hyresbostäder.

2019-12-13

SEB har startat en fastighetsfond med målet att producera 5 000 hyresrätter fram till 2024. Vida Building har blivit en av leverantörerna av bostäderna.

Läs mer
Vida satsar för framtiden - investering på sågverket i Urshult

Vida satsar för framtiden - investering på sågverket i Urshult

2019-08-23

Vida Urshult AB gör en investering på sitt sågverk på närmare 14 miljoner kronor och som berör 20 anställda.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer