Pressmeddelanden

Här kan du ta del av pressmeddelanden från Vidakoncernen. Vid pressfrågor kontakta Vidas kommunikationsavdelning, joanna.kron@vida.se eller 0472-165 11, så hjälper vi dig att hitta rätt person och att ta fram fakta och information.

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 2020

2021-02-25

Vida släpper idag sin bokslutskommuniké för 2020. Året blev det bästa i Vidas historia.

Läs mer
100e huset till Tyskland

100e huset till Tyskland

2020-09-01

Nu levererar Vida Building sitt 100e hus till Tyskland. Skandinavisk design, hög kvalité och bra ur ett miljöperspektiv gör att svenska hus från Vida är populära i Tyskland.

Läs mer
Ett bra första halvår för Vida

Ett bra första halvår för Vida

2020-08-11

Delårsrapport januari - juni 2020

Läs mer
Vida förvärvar Bergs svenska sågverk

Vida förvärvar Bergs svenska sågverk

2020-06-17

Vida har slutit avtal med Bergs Timber att förvärva deras sågverk i Vimmerby, Mörlunda, Orrefors och Gransjö. Avtalet undertecknas per den 17 juni 2020 och driften övergår till Vida per den 1 september 2020.

Läs mer
Vida satsar på Trainee-program

Vida satsar på Trainee-program

2020-05-20

Vida tror på framtiden och har därför, trots rådande osäkra tider, valt att satsa på ett Trainee-program.

Läs mer
Vida Building får ny VD

Vida Building får ny VD

2020-04-27

Den 4 maj får Vida Building en ny VD i form av Henrik Thuresson. Henrik, som är 47 år och bor i Växjö, har de senaste sju åren arbetat som Marknads- och Försäljningschef på Lantmännen.

Läs mer
Ett av de bästa åren för Vida

Ett av de bästa åren för Vida

2020-02-21

Den goda konjunkturen för sågade trävaror som startade redan 2016 har fortsatt även under 2019. Även om konjunkturen avmattades under slutet av året är det en fortsatt god konjunktur för sågade trävaror. Efterfrågan av trävaror har varit bra på Vidas samtliga huvudmarknader, affärer på nya marknader har etablerats och tillsammans med full produktion och högre produktivitet i anläggningarna har det genererat en god lönsamhet.

Läs mer
Historiskt stor fartygslast till USA

Historiskt stor fartygslast till USA

2020-01-17

I dag, fredag kl 09:30 beräknas en historisk fartygslast lämna hamnen i Karlshamn. Fartyget är nämligen lastat med en volym som tros vara den största virkeslasten som någonsin lämnat svensk mark, närmare bestämt med en total volym på 65 417 m3, varav 34 902,244 m3 består av trävaror från Vida.

Läs mer
Vida Building har tecknat stort ramavtal för nyproduktion av hyresbostäder.

Vida Building har tecknat stort ramavtal för nyproduktion av hyresbostäder.

2019-12-13

SEB har startat en fastighetsfond med målet att producera 5 000 hyresrätter fram till 2024. Vida Building har blivit en av leverantörerna av bostäderna.

Läs mer
Vida satsar för framtiden - investering på sågverket i Urshult

Vida satsar för framtiden - investering på sågverket i Urshult

2019-08-23

Vida Urshult AB gör en investering på sitt sågverk på närmare 14 miljoner kronor och som berör 20 anställda.

Läs mer
Delårsrapport januari-juni 2019

Fortsatt god lönsamhet för Vida

2019-08-07

Rörelseresultatet för första halvåret är 434 miljoner SEK (478 miljoner). Ett fortsatt bra resultat, men som påverkats av en sämre prisnivå för sågade trävaror. Konsumtionen av trävaror är fortsatt god men produktionen är på en högre nivå vilket rubbat balansen.

Läs mer
Ledningsförändringar på Vida

Ledningsförändringar på Vida

2019-03-28

I samband med affären med Canfor väljer Vida AB nu att göra förändringar i ledningen. Från och med den 1 april väljer Santhe Dahl, som varit verksam i bolaget i 40 år, att stiga av tjänsten som koncernchef och gå in som arbetande ordförande i koncernstyrelsen.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer