Pressmeddelanden

Här kan du ta del av pressmeddelanden från Vidakoncernen. Vid pressfrågor kontakta Vidas kommunikationsavdelning, joanna.kron@vida.se eller 0472-165 11, så hjälper vi dig att hitta rätt person och att ta fram fakta och information.

Vidas bokslutskommuniké 2023

Vidas bokslutskommuniké 2023

2024-03-13

2023 har varit ett utmanade år både gällande tillgång på råvara samt en sjunkande efterfrågan på sågade trävaror i världen, och trots det gör Vida ett stabilt resultat.

Läs mer
Vida gör historiskt stor investering

Vida gör historiskt stor investering

2023-12-07

Vi kommer på vårt sågverk i Hjältevad investera för att ha möjlighet att öka produktionen.

Läs mer
Sågverksentreprenören och Vidas tidigare VD Christer Johansson utsedd till hedersdoktor

Sågverksentreprenören och Vidas tidigare VD Christer Johansson utsedd till hedersdoktor

2023-11-24

För sina gärningar inom den svenska skog- och träbranschen har fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet utsett Christer Johansson till ny hedersdoktor.

Läs mer
Vida prisas som Karriärföretag!

Vida prisas som Karriärföretag!

2023-11-15

Vida blir för andra året i rad utsett till Karriärföretag. I motiveringen lyfts bolagets starka företagskultur upp samt medarbetarnas möjlighet till delaktighet.

Läs mer
Vida inviger stor solpark i södra Sverige

Vida inviger stor solpark i södra Sverige

2023-10-13

Invigning av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh ny elproduktion till elområde 4 i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står förutom Vida, elbolaget Bixia, solenergiföretaget Svea Solar, som tillsammans bidrar till den gröna omställningen.

Läs mer
Vida förvärvar Ingarp Träskydd

Vida förvärvar Ingarp Träskydd

2023-09-25

Vida är Sveriges största sågverkskoncern med 12 sågverk i Götaland. Koncernens vision är ”Att växa” och nu gör Vida det med ytterligare en anläggning.

Läs mer
Det är högtryck på Vidas anläggning i Hok!

Det är högtryck på Vidas anläggning i Hok!

2023-09-22

Vida Energi förädlar biprodukterna flis, bark och kutterspån till förnybar energi i form av bland annat värmepellets. Nu startar anläggningen i Hok upp sin nya pelletsanläggning för att öka kapaciteten och kunna möta den höga efterfrågan.

Läs mer
Ny VD till Vida Nössemark

Ny VD till Vida Nössemark

2023-08-21

Anders Andersson jobbar idag som VD/Skogsförvaltare på Orsa Besparingsskog i norra Dalarna och innan dess har han ett mångårigt förflutet inom råvaruanskaffning av rundvirke men även produktion och logistik av biobränsle.

Läs mer
Måns Johansson utsedd till president för Canfor Europe

Måns Johansson utsedd till president för Canfor Europe

2023-08-04

Sedan 2019 har det kanadensiska bolaget Canfor ägt 70% av aktierna i Vida. Nu har Vidas koncernchef blivit utsedd till President för Canfor Europe.

Läs mer
Vida höjer timmerpriset med 140 kr!

Vida höjer timmerpriset med 140 kr!

2023-06-01

Vidas sågverksrörelse står sig stark tack vare effektiva och välinvesterade sågverk och globala försäljningskanaler. Vårt behov av timmer är därför oförändrat stort. Vida är Sveriges största producent av sågade trävaror och höjer nu timmerpriset vilket gynnar våra leverantörer.

Läs mer
Santhe Dahl invald i internationell styrelse

Santhe Dahl invald i internationell styrelse

2023-05-19

Vida är Sveriges största sågverkskoncern med bland annat 12 sågverk i Götaland. Nu har Vidas förre koncernchef och nuvarande styrelseordförande blivit invald som ledamot i Canfors styrelse.

Läs mer
Vida strävar mot jämställdhet och mångfald

Vida strävar mot jämställdhet och mångfald

2023-03-08

Skogsbranschen är sedan gammalt en mansdominerad bransch. Branschen har en tradition med majoriteten män både i de yrken som utförs i skogen och de som utförs på sågverken. Hos oss på Vida arbetar 14 % kvinnor och det är ingen hemlighet att vi vill att den siffran skall öka!

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer