Sågverksentreprenören och Vidas tidigare VD Christer Johansson utsedd till hedersdoktor

Sågverksentreprenören och Vidas tidigare VD Christer Johansson utsedd till hedersdoktor

För sina gärningar inom den svenska skog- och träbranschen har fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet utsett Christer Johansson till ny hedersdoktor.

– Det är en stor ära, och överraskande, att bli uppmärksammad på detta sätt. Utvecklingen som skett från 1960-talet, när jag började arbeta i branschen, fram till idag har varit enorm. Jag hade förmånen att arbeta i ett sågverksföretag med många otroligt duktiga medarbetare. Jag deltog i programråd, branschorganisationer, styrelser och många andra forum. Det tog naturligtvis mycket tid men gav också insyn i vad som var på gång inom branschen. Att mitt arbete på Vida och mitt bidrag till branschen nu uppmärksammas på detta sätt är oväntat men oerhört hedrande, säger Christer Johansson.

 

– Nästa år, 2024, är det trettio år sedan våra första satsningar på forskning inom de skogliga och trätekniska områdena gjordes. Det känns mycket bra att lyfta fram en av dem som bidrog till både form och innehåll. Vi på fakulteten för teknik visar vår tacksamhet gentemot Christer Johansson genom att utse honom till hedersdoktor, säger professor Jesper Andersson, dekan vid Linnéuniversitetets fakultet för teknik.

Motivering
Christer var, under sin tid som VD för Vida-gruppen, mån om att den svenska sågverksnäringen skulle ligga i den internationella framkanten genom att hålla hög kompetens och kvalitet. Han satt med i olika ledningsgrupper och styrgrupper som diskuterade olika forsknings- och utbildningsinriktningar.

På forskningssidan var Christer en passionerad förespråkare för att utveckla sågverkens produktionsekonomi och främja användningen av trä inom flervåningsbyggande. På utbildningssidan var han angelägen om att säkerställa att studenterna fick en bred tvärvetenskaplig kunskap.

Han ville att studenter, som studerade till högskoleingenjörer inom träteknik, även skulle ha en gedigen förståelse för ekonomi, som kompletterade deras kunskap om sågverks- och virkestekniska frågor, med avstamp i skogsråvaran.

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Christer Johansson promoveras under Linnéuniversitetets akademiska högtid, den 2 februari 2024, på Växjö Konserthus, då universitetets nya doktorer promoveras och dito professorer installeras.

För ytterligare frågor:
Christer Johansson, 070-555 88 25
Joanna Kron, kommunikationschef Vida, 073-021 31 16