PRESSMEDDELANDEN

Vidas bokslutskommuniké 2023

2023 har varit ett utmanade år både gällande tillgång på råvara samt en sjunkande efterfrågan på sågade trävaror i världen, och trots det gör Vida ett stabilt resultat.

Vida gör historiskt stor investering

Vi kommer på vårt sågverk i Hjältevad investera för att ha möjlighet att öka produktionen.

Sågverksentreprenören och Vidas tidigare VD Christer Johansson utsedd till hedersdoktor

För sina gärningar inom den svenska skog- och träbranschen har fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet utsett Christer Johansson till ny hedersdoktor.

Vida prisas som Karriärföretag!

Vida blir för andra året i rad utsett till Karriärföretag. I motiveringen lyfts bolagets starka företagskultur upp samt medarbetarnas möjlighet till delaktighet.

Vida inviger stor solpark i södra Sverige

Invigning av Sveriges största solparker i närheten av Sölvesborg, Blekinge. Solparken beräknas bidra med 19 GWh ny elproduktion till elområde 4 i södra Sverige, där behovet är som störst. Bakom satsningen står förutom Vida, elbolaget Bixia, solenergiföretaget Svea Solar, som tillsammans bidrar till den gröna omställningen.

Vida förvärvar Ingarp Träskydd

Vida är Sveriges största sågverkskoncern med 12 sågverk i Götaland. Koncernens vision är ”Att växa” och nu gör Vida det med ytterligare en anläggning.

Det är högtryck på Vidas anläggning i Hok!

Vida Energi förädlar biprodukterna flis, bark och kutterspån till förnybar energi i form av bland annat värmepellets. Nu startar anläggningen i Hok upp sin nya pelletsanläggning för att öka kapaciteten och kunna möta den höga efterfrågan.

Ny VD till Vida Nössemark

Anders Andersson jobbar idag som VD/Skogsförvaltare på Orsa Besparingsskog i norra Dalarna och innan dess har han ett mångårigt förflutet inom råvaruanskaffning av rundvirke men även produktion och logistik av biobränsle.

Måns Johansson utsedd till president för Canfor Europe

Sedan 2019 har det kanadensiska bolaget Canfor ägt 70% av aktierna i Vida. Nu har Vidas koncernchef blivit utsedd till President för Canfor Europe.

Vida höjer timmerpriset med 140 kr!

Vidas sågverksrörelse står sig stark tack vare effektiva och välinvesterade sågverk och globala försäljningskanaler. Vårt behov av timmer är därför oförändrat stort. Vida är Sveriges största producent av sågade trävaror och höjer nu timmerpriset vilket gynnar våra leverantörer.