Det är högtryck på Vidas anläggning i Hok!

Det är högtryck på Vidas anläggning i Hok!

Vida Energi är det bolag inom Vida koncernen som tar vara på biprodukter som uppstår vid avverkning och vidareförädling på Vidas 12 sågverk. Vida Energi förädlar biprodukterna flis, bark och kutterspån till förnybar energi i form av bland annat värmepellets. Nu startar anläggningen i Hok upp sin nya pelletsanläggning för att öka kapaciteten och kunna möta den höga efterfrågan.

Vida Energi är en av landets största leverantörer av högklassig värmepellets. Med en årlig produktion om ca 65 000 ton levererar Vida Energi pellets till större delen av södra Sverige.
Vida Stallströ är en annan uppskattad produkt som tillverkas på anläggningen i Hok, som har den största produktionen av stallströ i Sverige. Det är en ren produkt av kutterspån som är optimal för hygien och renhållning i stall.

Vidas mål är att ”Att växa” och investerar därför genom hela koncernen. Vida satsar nu genom att investera på anläggningen i Hok och startade i september upp sin nya pelletsanläggning med nya pelletspressar.

”Vi ser ett ökat tryck kring våra produkter, och historiskt sett har vi alltid stått med fulla lager så här års. I dag är marknaden hetare än någonsin och försäljningen går på högvarv. Väldigt positivt! Den stora investeringen kommer föra med sig en säkrare produktion samt resultera i en ökad kapacitet.” Sandor Szucs, Platschef Vida Energi Hok.

För ytterligare frågor: Sandor Szucs, Platschef Vida Energi i Hok, +46 370 33 99 65