Intresset för att bygga flerbostadshus i trä ökar

Intresset för att bygga flerbostadshus i trä ökar

”Det är fantastiskt att se hur intresset för att bygga i trä ökar så kraftigt. Genom att använda trä kan vi bygga både mer kostnadseffektivt och mer klimatsmart.” – Henrik Thuresson, VD Vida Building

Statistik från SCB visar att antalet flerbostadshus med trästomme har ökat markant de senaste åren, något som är oerhört positivt med tanke på materialets många fördelar. Trä kräver nämligen betydligt mindre energi att bygga med än andra material och gynnar därmed både plånboken och miljön.

För att kunna spara så mycket energi som möjligt är det viktigt att tänka igenom både byggprocessen och byggnadsmaterialen som används. Genom att bygga flerbostadshus i trä i stället för betong sparar vi energi och halverar klimatbelastningen.

Trä är det enda befintliga förnybara byggnadsmaterialet och bidrar till lägre koldioxidutsläpp både under och efter byggprocessen. När vi bygger med trä binder vi in koldioxid i byggnaden som sedan lagras under hela dess livstid, och för varje träd som avverkas planteras minst två nya som binder ännu mer koldioxid. Att välja trä framför andra byggnadsmaterial är alltså hållbart även på lång sikt.