Hög brandrisk i skog och mark

Hög brandrisk i skog och mark

Det är just nu är hög brandrisk i skogen och vi på Vida är därför extra försiktiga när vi utför skogliga åtgärder på din skog. Våra inköpare har en tät dialog med samtliga entreprenörer ute i fält och vi har sedan flera år tillbaka en god beredskap och säkerhetsrutiner för att bedriva skogsbruk på ett säkert sätt även under svåra förhållanden. Samtliga maskiner i Vidas regi är utrustade med extra släckutrustning och vi besiktar varje område efter avslutat arbete för att kontrollera att ingen brand uppstått. All personal är även utbildade i brandriskhantering.

På grund av brandriskerna kan lagda planer behövas ändras framöver för att säkerställa att vi utför jobbet på ett säkert sätt. Vissa marker är direkt olämpliga i detta läge vilket kan leda till omdirigering.

Att tänka på för dig som är självverksam är att du bör vara extra försiktig och säkerställa att du har mobiltäckning och tillgång till koordinat där du befinner dig så räddningstjänsten kommer rätt vid en eventuell olycka. Tänk på att alla bränder är små i början och en snabb insats kan göra stor skillnad. Ta inga risker och ha med dig släckutrustning!