Köp- och leveransvillkor för Vida Packaging AB

Köp och leveransvillkor Vida Packaging Standardsortiment.

Försäljningsvillkor

Vida Packaging säljer enbart till företag. Vida kreditförsäkrar alla sina kunder varför en godkänd kreditförsäkringsansökan hos Euler Hermes är en förutsättning för leverans.

En beställning räknas som order först efter mottagande av orderbekräftelse från Vida Packaging.

Betalning sker genom faktura, betaltid är 30-dagar netto från bekräftelsedatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta på 8%

Samtliga priser är exklusive moms, FCA SE-819 61 Skärplinge.

Leveransvillkor

Er beställning finns normalt klart för lastning inom 5 arbetsdagar från bekräftelsedatum.

Frakt bokas med av beställarens fraktbolag på beställarens kundnummer

För de produkter som kräver underlagspall debiteras underlagspallen

Gå till beställningssidan