Hållbara emballage

Hållbara emballage

Experter på träemballage för alla logistikbehov.

Vida är experter på träemballage. Vi har lång erfarenhet av att ta fram kompletta logistiska lösningar. Målet är att alltid kunna erbjuda rätt lösning för transportbehovet hos varje enskild kund. Vida har ett brett standardsortiment av träemballage men erbjuder även kundanpassade lösningar.

Träemballage minskar CO2-utsläppen

Genom att använda träemballage minskas utsläppen av växthusgaser. Nettoutsläppet av CO2 vid tillverkning av träemballage, inklusive bindning av kol i den färdiga produkten, besparar atmosfären från 1 ton CO2 per producerad m3. Enbart Europas pallar, ca 450 miljoner stycken, förhindrar att 13 miljoner ton CO2 kommer ut i atmosfären. Det kan jämföras med produktionen av 1 m3 PVC som belastar atmosfären med 5 000 kg CO2 och 1 m3 aluminium som ger 25 000 kg CO2. Välj förnybart träemballage av svensk skogsråvara, det är en hållbar investering både för verksamheten och miljön.

Produktutveckling med helhetssyn

Vida har en lång tradition av innovativ produktutveckling. I nära samarbete med kunder och leverantörer arbetar vi aktivt med vidareutveckling av befintliga produkter och framtagning av helt nya lösningar. I vår produktutveckling strävar vi efter en optimal kombination av funktion, kostnad och miljöhänsyn. Det möjliggörs av att vi arbetar med utvecklingen hela vägen från skog till slutanvändare och vidare till återvinning av produkten.

Pallkragar

Pallkragar

Pallkragar för rationell materialhantering.

Läs mer
Lastpallar

Lastpallar

Lastpallar för alla behov.

Läs mer
Kabeltrummor

Kabeltrummor

Vida erbjuder standardsortiment för Skandinavien och Europa och utvecklar även speciallösningar.

Läs mer
Kompositprodukter

Kompositprodukter

Pallkloss av hållfast komposit.

Läs mer
Lock och mellanlägg

Lock och mellanlägg

Komplettera ditt emballage med lock och mellanlägg.

Läs mer
Specialemballage

Specialemballage

Emballagelösningar för specifika behov.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer

Kontakta oss

Så berättar vi mer om vårt breda sortiment av hållbara produkter.

Vida Packaging AB

Äspåsvägen 20, Box 119
335 03 Hestra
+46 370 33 99 00
Kontakta en säljare

Försäljning Sverige

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

Säljare
0370-33 99 04
073-024 18 55
Victor Romfors

Victor Romfors

Säljare
0370-33 99 31
070-550 04 77

Försäljning Export och Kabeltrummor Sverige

Wassim Azouri

Wassim Azouri

Säljare
0370-33 99 12
070-397 12 93
Staffan Levin

Staffan Levin

Säljare
0370-33 99 46
070-550 77 13
Stäng
Övriga kontakter