Vida Logistics och miljön

Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöbelastningen

Under hela processen följer Vida en plan för att ta hand om miljön. Från tvättning av produkter, genom nedbrytning, sortering och reparation av våra produkter, till logistiken för att minska den negativa påverkan på miljön.

Vida följer en process för att minimera den negativa påverkan genom att cirkulera vatten i våra tvättmaskiner, utvinna energi samt hålla produkterna levande så länge som möjligt bland annat genom att sortera och reparera produkter på rätt sätt. Vida prioriterar efter följande modell: minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna, förbränna produkter och deponi.