Byggnation

Byggnation

Stabil leverantör av industribyggda stomelement och bostadsmoduler.

På Vida bygger vi hus på småländskt vis. Effektivt med omtanke och känsla för service och kvalitet. Vi bryr oss om detaljer, tidplaner, kommunikation och ekonomi.

Det industriella byggandet har flera fördelar. Takstolar, stomelement och moduler byggs helt färdiga inomhus, vilket ger en kostnadseffektiv, kvalitetssäker, snabb och hållbar byggprocess.

Hållbarhet är en viktig aspekt i alla led. Det gäller såväl materialförsörjning och transporter som enkelhet och effektivitet i produktionen och flexibilitet hos produkten. Materialvalen görs med hänsyn till både kvalitet och miljö och produktionen präglas av ett genuint hantverkskunnande.

Vidas kunder är byggföretag, byggentreprenörer och arkitekter i framförallt Sverige, Tyskland, England och Holland. Som en av fyra aktörer i Sverige kan vi genom SKL-avtalet även leverera prisvärda moduluppbyggda flerbostadshus av hög kvalitet.

Stomleveranser

Stomleveranser

Väggelement till villor och flerbostadshus.

Läs mer
Om SKL-avtalet

Om SKL-avtalet

Bygg hållbart och flexibelt med modulbyggda bostäder i trä.

Läs mer
Miljöfördelar med trä

Miljöfördelar med trä

Bostadsbyggande i trä halverar klimatpåverkan.

Läs mer
Så bygger Vida

Så bygger Vida

Industribyggt med hantverkskunnande i varje led.

Läs mer
Hus från Vida

Hus från Vida

Villor, flerbostadshus och lokaler – byggda med Vidakvalitet.

Läs mer
Vida och miljön

Vida och miljön

Ett hållbart skogsbruk är en viktig pusselbit för ett bättre klimat. På Vida tar vi ansvar för skogen, miljön och människorna där vi verkar.

Läs mer

Kontakta oss

Vida är en komplett leverantör av sågade trävaror, konstruktionsvirke och färdiga byggelement.

Vida Building AB

Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
0472-439 00
Vida Wood

Karl-Johan Löwenadler

VD Vida Wood AB
0472-439 24
070-670 51 13
Stäng
Vida Wood Sales
Vida Building