Så bygger Vida

Så bygger Vida

Industribyggt med hantverkskunnande i varje led.

Regelverk

Det första steget vid väggtillverkningen är regelverket. På Vida jobbar vi som standard med väggar i två skikt: stommen, som är husets bärande del och står för huvuddelen av isoleringstjockleken, och ett inre installationsskikt som även det är isolerat.

Mellan stommen och installationsskiktet ligger plastfolien. Att luft- och ångspärren är indragen i väggen säkerställer ett tätt hus. Eldosorna som monteras i fabriken behöver inte punktera plasten. Inte heller kommer senare upphängning av köksinredning, tavlor eller annat att påverka husets täthet.

Tätskikt

De största värmeförlusterna i ett hus sker genom ventilation – både önskad och oönskad. Självklart måste ett hus ventileras, men det ska då ske genom kontrollerad ventilation.

Varje hål i plastfolien gör att varm, fuktig inomhusluft läcker ut i väggarna. Det är både slöseri med energin som krävs för att värma upp huset och en riskkonstruktion då fukten från varm luft som går ut genom väggarna kyls av, kondenserar och kan ge fukt- och mögelskador.

Tryckprovningar som gjorts på våra hus av deras täthet har understigit normen för passivhus.

Insidan

När regelverket är monterat sätts de invändiga skivorna. Spånskiva bakom gipsen är ofta tillval hos andra leverantörer – hos Vida är det standard. Det går även att byta ut spånskivan mot OSB-skiva eller råspont som tillval. En skiva bakom gipsen ger en mer gedigen känsla och är ett stadigare underlag för att kunna kräva högsta klass vid invändig målning.

Utsidan

Då insidan på väggblocket är färdig vänds det över till nästa spikbänk, så att väggens utsida hamnar uppåt. Där monteras vindskydd, panel och fönsterfoder. Som ännu ett plus vid stående panel monteras alltid en extra stående luftläkt bakom den liggande läkten för att säkerställa luftningen bakom panelen. Det är ytterligare en förhöjande standard på en Vidavägg, som inte är självklar hos andra leverantörer.

Färdigt för montering

Fönster och bleck monteras även de i fabriken så långt det är produktionstekniskt möjligt.

Genom att väggarna byggs helt färdiga i fabrik kan de snabbt monteras ihop till ett färdigt hus på byggplatsen och därmed minimeras utsattheten för väder och vind.

Kontakta oss

Vi berättar mer om möjligheterna med Vidas industribyggda stomelement och moduler.

Vida Building AB

Hjalmar Petris väg 50
352 46, Växjö
0472-439 00
info@vida.se
Vida Building

Henrik Thuresson

VD Vida Building AB
0470-70 28 36

Emir Custovic

Försäljning Tyskland/Holland
070-660 58 50

Peter Gustafsson

Försäljning England, volymelement Sverige
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
0470-70 28 68

Daniel Sjöberg

Försäljning/ projektledning planelement Sverige
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
0470-70 28 39

Liv Hagner

Produktionschef/ Volymelement produktion
Kvarnvägen 8
352 41 Växjö
0470-70 28 70
070-555 96 82

Greger Neijbert

Konstruktionschef
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
0470 - 407 56

Jens Granfelt

Försteman produktion volymelement
070-333 84 15

Mats Schmidt

Försteman monteringsline modulproduktion
070-550 65 52

Håkan Nilsson

Arbetsledare/ Planelement produktion
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
070-209 12 93

Peter Erlandsson

Projektledare volymelement
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
0470-70 28 67

Roger Bendz

Projektledare modul/ volymelement
0470-70 28 35
070-550 87 88

Mattias Lilja

Produktionsplanerare Volymelement
Kvarnvägen 8
352 41 Växjö
0470-702 840

Andreas Küster

Projektkoordinator
0470-70 28 65
070-555 08 36

Thomas Horn

Inköp
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
0470-70 28 63

Anette Nilsson

Konstruktion
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
0470-70 28 66

Simon Svensson

Konstruktion
0470-70 28 32

Enis Hodzic

Konstruktion
0470-70 28 38

Patricia Lundin

Konstruktion
0470-702 831

Peter Holmgren

Konstruktion
0470-407 57

Godsmottagning/truckförare

Modul/volymelement
Kvarnvägen 8
352 41 Växjö
070-975 29 55

Godsmottagning/truckförare

Planelement
Hjalmar Petris väg 50
352 46 Växjö
072-187 96 59
Stäng