Så bygger Vida

Så bygger Vida

Industribyggt med hantverkskunnande i varje led.

Regelverk

Det första steget vid väggtillverkningen är regelverket. På Vida jobbar vi som standard med väggar i två skikt: stommen, som är husets bärande del och står för huvuddelen av isoleringstjockleken, och ett inre installationsskikt som även det är isolerat.

Mellan stommen och installationsskiktet ligger plastfolien. Att luft- och ångspärren är indragen i väggen säkerställer ett tätt hus. Eldosorna som monteras i fabriken behöver inte punktera plasten. Inte heller kommer senare upphängning av köksinredning, tavlor eller annat att påverka husets täthet.

Tätskikt

De största värmeförlusterna i ett hus sker genom ventilation – både önskad och oönskad. Självklart måste ett hus ventileras, men det ska då ske genom kontrollerad ventilation.

Varje hål i plastfolien gör att varm, fuktig inomhusluft läcker ut i väggarna. Det är både slöseri med energin som krävs för att värma upp huset och en riskkonstruktion då fukten från varm luft som går ut genom väggarna kyls av, kondenserar och kan ge fukt- och mögelskador.

Tryckprovningar som gjorts på våra hus av deras täthet har understigit normen för passivhus.

Insidan

När regelverket är monterat sätts de invändiga skivorna. Spånskiva bakom gipsen är ofta tillval hos andra leverantörer – hos Vida är det standard. Det går även att byta ut spånskivan mot OSB-skiva eller råspont som tillval. En skiva bakom gipsen ger en mer gedigen känsla och är ett stadigare underlag för att kunna kräva högsta klass vid invändig målning.

Utsidan

Då insidan på väggblocket är färdig vänds det över till nästa spikbänk, så att väggens utsida hamnar uppåt. Där monteras vindskydd, panel och fönsterfoder. Som ännu ett plus vid stående panel monteras alltid en extra stående luftläkt bakom den liggande läkten för att säkerställa luftningen bakom panelen. Det är ytterligare en förhöjande standard på en Vidavägg, som inte är självklar hos andra leverantörer.

Färdigt för montering

Fönster och bleck monteras även de i fabriken så långt det är produktionstekniskt möjligt.

Genom att väggarna byggs helt färdiga i fabrik kan de snabbt monteras ihop till ett färdigt hus på byggplatsen och därmed minimeras utsattheten för väder och vind.

Kontakta oss

Vi berättar mer om möjligheterna med Vidas industribyggda stomelement och moduler.

Vida Building AB

Kvarnvägen 2
352 41, Växjö
0472-439 00
info@vida.se
Marknad/säljavdelning

Henrik Thuresson

VD Vida Urshult AB, VD Vida Building AB
0470-70 28 36

Emir Custovic

Marknad/konstruktionschef
070-660 58 50

Irfan Halilovic

Försäljning/Projektledning
070-550 36 19

Andreas Küster

Projektkoordinator
+46 470 70 28 37

Pär Wahlström

Kalkylerare
+46 470 70 28 39

Peter Holmgren

Konstruktör
+46 470 407 57

Patricia Lundin

Konstruktör
+46 470 70 28 31

Fredrik Streiby

Konstruktör
+46 470 70 28 32

Karl Gustaf Piper

Statik
+46 470 70 28 66
Stäng
Projektledning
Produktion