Miljöfördelar med trä

Miljöfördelar med trä

Bostadsbyggande i trä halverar klimatpåverkan visar studider.

Miljöfördelar med att bygga i trä

En studie från KTH och IVL på uppdrag av Sveriges Byggindustrier visar att ett flervåningshus i trä har ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme.

Att tillverka ett trähus kräver mindre energi än andra materialslag. Trä binder dessutom CO2 under hela sin livstid och är det enda förnybara byggnadsmaterialet idag.

• Vid en livscykelanalys över 50 år står byggprocessen för ett flervåningshus med betongstomme för nästan halva klimatbelastningen (gäller normalfallet). Resterande är driften.

• Genom att välja trä som stomme halveras klimatbelastningen vid byggprocessen av flervåningshus. Klimatbelastningen vid trästomme ligger på ca 150–200 kg CO2/m2.

• För en lägenhet på 70 m2 kan klimatbesparingen bli så mycket som 10 ton CO2, vilket motsvarar 8 års bilkörning för normalhushållet.

• Med trästomme uppnår vi dubbel miljöeffekt: När vi bygger lägenheter med trästomme så bygger vi in (binder) kol i byggnaden och skapar på så sätt en kollagring. Samtidigt binder nya träd som växer upp mer koldioxid än de gamla som tas ner. 1 m3 trä binder 1 ton koldioxid per år.

• Vida Building bygger för låg energiförbrukning som ger låg klimatbelastning och är bra för hushållens plånbok. Vi har byggt och levererat energiplushus.

Källor:

• Byggandets klimatpåverkan. Rapport nr 8 juni 2016, IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Sveriges Byggindustrier.
• SKL rapport från 2013. Mod att bygga med trä, modernt industriellt träbyggande.
• Klimatpåverkan från byggprocessen – en rapport från IVA och Sveriges byggindustrier.

Kontakta oss

Vi berättar mer om miljöfördelarna med att bygga bostäder i trä.

Marknad/säljavdelning

Henrik Thuresson

VD Vida Urshult AB, VD Vida Building AB
0470-70 28 36

Emir Custovic

Marknad/konstruktionschef
070-660 58 50

Irfan Halilovic

Försäljning/Projektledning
070-550 36 19

Andreas Küster

Projektkoordinator
+46 470 70 28 37

Pär Wahlström

Kalkylerare
+46 470 70 28 39

Peter Holmgren

Konstruktör
+46 470 407 57

Patricia Lundin

Konstruktör
+46 470 70 28 31

Fredrik Streiby

Konstruktör
+46 470 70 28 32

Karl Gustaf Piper

Statik
+46 470 70 28 66
Stäng
Projektledning
Produktion