Vida Building modulelement

Bygg hållbart och flexibelt

Hållbarhet är en viktig aspekt i alla delar av byggprocessen, såväl när det gäller materialförsörjning och transporter som enkelhet och effektivitet i produktion och flexibilitet hos produkten.

Hållbart byggande innebär inte minst att skapa fina bostäder som människor vill bo och trivas i. Ju bättre lägenheter vi bygger, både när det gäller hyresrätter och bostadsrätter, desto större är sannolikheten att husen kommer att få en lång livslängd.

Det är för oss en viktig del i ett hållbart byggande.


Vida Building bygger på en hållbar idé

Inramning med kvarterskänsla

I gestaltandet av bostäderna har vi tagit i beaktande att de ska kunna passa in i storstad, småstad och på mindre orter. Man ska kunna skapa en miljö i stadsrummet, som är ombonad och inramad med kvarterskänsla.

Flexibilitet i materialval

I grundutförandet har vi uttrycksmässigt lutat oss mot den byggtradition som varit tongivande i hela landet, det faluröda med stående panel men i en modern tolkning. Detta harmonierar väl med den praktiska dimensionen i att bygga med moduler.

Fasaden kan varieras med olika materialval för att anpassas till omgivning och kostnadsbild. Den traditionella kopplingen omfattar även omsorgen om detaljer som fönsterfoder, räcken och takfot. Små detaljer som inte driver


Anpassning till stadsbilden

Utformningen på husen främjar en förtätning med möjlighet till kvartersformation med innergård, där teknik och miljöhus kompletterar för att stärka kvarterskänslan. Färg och materialval är enkelt att påverka. I grundutförande har husen en stående panel målad i vattenbaserad färg.

Fasadskiva på gavlar och sida loftgång. Räcken är av lackerad aluminium. Inslagen av trä kan ökas både för räcken och gavlar och målas i slamfärg som alternativ. Husen kan anpassas till en nivåskillnad på cirka en meter genom att höja grundbalk och sockelinklädnad motsvarande. Anpassningen är i nuvarande beräkning anpassad till en nivåskillnad på ca 80 cm.

Kostnadseffektivt och miljövänligt

Husen är utformade med en tanke om att hitta en balans mellan den tekniska, ekonomiska och förvaltningsmässiga hållbarheten. Materialen har valts baserat på kvalitet, hållbarhet och VIDA-gruppens sortiment, där vi vet att virket är Pefc/FSC-certifierat och kommer från närliggande skogar inom en radie av cirka 10 mil.

Detaljer som bidrar till omsorgen i uttrycket är valda utifrån kostnadseffektiva, enkla och miljövänliga lösningar. Servicepunkter för ventilationsaggregat och vattenkopplingar är utformade för att vara lätt åtkomliga i skåp och via luckor i schakt.

Miljöklassning av material och byggsystem

Loggbok finns i form av materialspecifikation med beskrivning av alla ingående material. Miljöklassning enligt Svanen.se har tidigare gjorts för Brf Solallén, Vikaholm, Växjö. Våra materialval och vårt byggsystem svarar mot kraven som en Svanen-märkning innebär och kan genomföras i de fall det önskas.


VIDA Building Quality

På VIDA Building bygger vi hus på småländskt vis. Vi är måna om våra kostnader utan att tappa fokus på det som verkligen betyder något för våra kunder och framtida boende i de hus vi bygger. Vi bryr oss om detaljer, om tidsplaner, kommunikation och ekonomi. I vårt kvalitetsarbete upprättar vi gedigna kontrollplaner som följer produkten under dess tillverkning.

Checklistor finns både digitalt och på papper. Vi använder ny teknik där det passar och gör nytta, t ex 3D ritningar och läsplattor i produktionen så de senaste ritningarna alltid finns tillhanda. Vi är bland annat tredjepartscertifierade för att få leverera hus till Tyskland. En kvalitetsstämpel. VIDA Building har ett beprövat sätt att bygga hus på men som utvecklas med nya forskning.

Vi är bland annat med i Smart Housing Småland – en internationell innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Allt vi gör månar om trygghet för framtida boende.