Träpallen är Benders enda alternativ

Träpallen är Benders enda alternativ

Ibland räcker inte standardstorlekar för att uppfylla de krav som kan ställas på en pall. Då kan företag välja att satsa på ett eget returssystem för pallar och emballageprodukter. Ett bolag som gjort detta är Benders.

Benders är ett familjeföretag som startade 1960. Då var det betongtakpannor som producerades. Idag är Benders en komplett producent och leverantör till bygg- och anläggningssektorn.

Genom att skapa ett eget retursystem optimeras produktskyddet under transport, säkerhet vid taklyft och packningsgrad vid transport, och därmed får man även en mindre miljöpåverkan. Genom att använda specialanpassade pallar kan Benders få med betydligt fler produkter på lassen och därmed minska sina CO2-utsläpp. En pall i trä har också egenskapen att binda CO2 under hela sin livslängd.

– Det finns flera anledningar till att vi har valt att satsa på ett eget retursystem av pallar. Vi har valt att ställa våra produkter en liten bit innanför kanten på pallen för att produkterna skall kunna hanteras av truck utan att skadas. Vi exporterar en stor del av våra produkter och vi säkerställer returen även från de länder där vi har egna dotterbolag. Slutligen så taklyfter vi en stor del av våra leveranser och då åker pallen direkt tillbaka till våra fabriker med samma lastbil som levererat produkterna, berättar Lars Knutsson som är inköpare på Benders.

Sammantaget har Benders en mycket stor returgrad av sina pallar och detta har gjort att de även till utländska leverantörer av sina produkter skickar Benders Pall för paketering. Detta ökar ytterligare användandegraden av returpall.

– Benders ställer högra krav på sina leverantörer när det kommer till kvalitet och leveranssäkerhet. Vida levererar hög kvalitet på pallarna och de håller alltid sina leveranstider till våra fabriker. Vi väljer även Vida för att de är en stabil aktör på marknaden som håller konkurrenskraftiga priser, fortsätter Lars.

Lars berättar att Benders ser träpallen som det idag enda och bästa alternativet för leveranser av betong och naturstensprodukter.

– Det finns många anledningar till att vi väljer träpall från Vida. Friktionen mellan material och pall och truckgafflar är viktigt, på en träpall ligger godset väldigt stabilt. Returmöjligheten, där vi flera gånger kan använda samma pall, är både ekonomisk och bra för miljön. Systemet med att reparera trasig pall fungerar enkelt och slutligen är hantering för truckar enkel, avslutar Lars.