Vida Skog stärker upp närvaro i västra Sverige

Vida Skog stärker upp närvaro i västra Sverige

I april 2022 köpte Vida Skog upp Andersson skog AB med huvudkontor i Ed. Andersson skog är ett fullservicebolag inom virkeshandel och skogsvård med 6 anställda inköpare. Andersson Skog köper framför allt skog i Dalsland och sydvästra Värmland. Dessa volymer förser i första hand sågarna i Nössemark och Borgstena med råvara.

Sedan förvärvet har Andersson skog fortsatt att jobba under sitt egna varumärke men från och med oktober i år byter man nu namn till Vida Skog AB.

Andersson skog är en viktig pusselbit för Vida i vår sågverksförsörjning med timmer. Vidas vision är ”Att växa” och det gör vi genom förvärvet. De tidigare ägarna och inköparna i Andersson skog har genom åren byggt upp bra affärsrelationer med skogsägare i Dalsland och sydvästra Värmland och det skall samma personal förvalta vidare som inköpare i Vida Skog. Men vi ser en effektivisering i vår gemensamma administration, genom att införliva Andersson Skog i Vida Skog, som kommer både Vida och våra leverantörer till del“, säger Jörgen Henriksson, VD Vida Skog AB.