Vida Building har tecknat stort ramavtal för nyproduktion av hyresbostäder.

Vida Building har tecknat stort ramavtal för nyproduktion av hyresbostäder.

Avtalet skapar nya arbetstillfällen.

SEB har startat en fastighetsfond med målet att producera 5 000 hyresrätter fram till 2024. Vida Building har blivit en av leverantörerna av bostäderna.

SEB Arkadia Bostad är en nystartad fastighetsfond som riktar in sig på den svenska hyresrättsmarknaden. Tillsammans med bland annat Vida Building har SEB tagit fram ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä och miljövänliga energisystem. Målet har varit att kombinera hög kvalitet och standard med förenklad byggprocess samt låg drift och underhållskostnad.

Husen kommer att tillverkas i Vida Buildings husfabriker i Växjö nära respektive byggområde, vilket minskar transportsträckor och utsläpp under byggtiden. Virket är hämtat från Vidas sågverk som även de ligger nära fabrikerna och resulterar i begränsade transporter.

– Att vi har blivit en av leverantörerna av dessa hus är väldigt roligt. Det kommer att innebära ett bra tillskott för oss Affären innebär att vi kan växa som företag och om allt går som planerat så är affären värd ca 1 miljard, säger Johan Blixt, VD Vida Building.

För Vida Building innebär affären att det skapas och behålls arbetstillfällen.
– För Vida Building betyder affären att vi kommer att behöva nyanställa 10-15 personer under första halvåret 2020. Vi kommer att behöva både personal till vår produktion, så som

industrisnickare och monteringspersonal, samt projektledare och konstruktörer, fortsätter Johan Blixt.

Produktionen av de nya bostäderna kommer att påbörjas i januari nästa år.