Vida begränsar produktionen av sågade trävaror

Vida begränsar produktionen av sågade trävaror

Trä är ett klimatsmart byggmaterial som det under de senaste åren har rått en stark efterfrågan på. Men med stigande räntor och en hög inflation har efterfrågan på sågade trävaror minskat. Marknaden för sågade trävaror har kraftigt försämrats de senaste månaderna och det råder för närvarande en obalans mellan tillgång och efterfrågan på trävaror i stora delar av världen. Vida ser inga tecken på att marknaden och konsumtionen skall vända uppåt inom en snar framtid och med anledning av det kommer Vida från och med september begränsa produktionen av trävaror med ca 15%.

Vida kommer följa utvecklingen på marknaden och utesluter inte att det kommer krävas ytterligare produktionsbegränsningar. Vida är dock fortfarande långsiktigt positiv till trä som ett konkurrenskraftigt byggmaterial och ser långsiktigt en god efterfrågan på sågade trävaror.

 

För ytterligare frågor:
Måns Johansson, koncernchef Vida AB, 070-535 88 25