Senaste nytt om granbarkborreläget

Senaste nytt om granbarkborreläget

Efter en lång och blöt vinter har det slagit om och det har torkat upp i markerna. Nere i marken är det dock fortfarande gott om vatten så träden lider inte i dagsläget av någon torkstress.

Sommaren närmar sig och de första rapporterna om barkborrar har kommit och huvudsvärmningen förväntas starta inom några veckor.  Om man tänker använda fångstfällor med feromoner för att punktvis begränsa angreppen i skogen är det hög tid att ställa ut dem nu.

Fällor med feromoner fungerar bäst precis i början av säsongen då inga naturliga feromoner produceras. Livslängden på feromonpåsarna är begränsad så man ska inte hänga ut dem för tidigt, men nu är det hög tid.

Det är även hög tid att ta ut stormfällda granar nu. De behöver vara ute ur skogen och borta från bilväg per den 1 juli. Kontakta din inköpare omgående om du planerar att leverera virke till Vida.

Tänk på skogsbrandrisken. Just nu råder hög risk för skogsbrand i Götaland.