Rönn – ett spritt lövträd

Rönn – ett spritt lövträd

Rönnen är ett av våra mest spridda lövträd som växer från Skåne upp till trädgränsen i norr. Rönnen är ett ganska litet träd som blir 10 -15 meter högt och sällan äldre än 60 år. Trädet har små mörkgröna parbladiga blad som är vasst sågtandade. Rönnen är lätt att identifiera med dess röda bär och röda blad om hösten.

Rönnbären är egentligen inte bär, utan små klarröda äppelfrukter, som mognar under hösten och ofta hänger kvar till långt in i vintern. Bären uppskattas av fåglar som gärna äter de sura rönnbären och på så sätt sprider fröna.

Rönnen kan växa som ensamt träd eller i skogar och skogsbryn, och har ett större värde för naturvården än för virkesproduktionen. Veden, som är svårkluven och ganska seg, passar bra till slöjdvirke när man tillverkar exempelvis räfspinnar, visselpipor, yxskaft och skidor.

Fun fact:

Surt sa räven om rönnbären är ett uttryck som används om situationer där en person vill förminska känslan av brist när något åtråvärt inte är uppnåeligt.