Lönn – lösnäsans träd

Lönn – lösnäsans träd

Lönnen är ett snabbväxande träd som kan bli upp till 150 år och bli 20-30 meter höga. Dess rotsystem kan bli minst lika stort, vilket gör att den kan stå emot stormar bra.

I Sverige växer lönnen från Skåne i söder till Värmland i norr. Skogslönnen är det svenska ädellövträd som är mest härdig mot kyla och frost. Lönnen bildar sällan egna bestånd, utan förekommer spridd i lövblandskogar. Som ung tål den skugga bra, men som äldre träd behöver den mer ljus.

Lönnen har en lövrik krona, vilket gjort den omtyckt som gårdsträd och parkträd. Bladen är handflikiga och sitter mitt emot varandra på skotten.

Fun fact:

Lönnen har också ett populärt inslag med sina vingliknande frukter, som framför allt barn brukar kalla näsor eller helikoptrar. Om klyvfrukterna öppnas och fröet petas bort, kan de tack vare sin klibbighet fästas en kortare stund på nästippen som en lösnäsa.