Ledningsförändringar på Vida

Ledningsförändringar på Vida

Den 15 november 2018 gick Vida ut med information om att det kanadensiska bolaget Canfor förvärvar 70% av aktierna i Vida AB. Canfor är en av världens största producent av sågade trävaror, pappersmassa och papper, med bas i Vancouver, Kanada. De sysselsätter 6 500 personer och sågar årligen 10 miljoner m3, producerar 1,4 miljoner ton massa och papper samt 400 000 ton pellets. Bolaget har 25 sågverk i Kanada och USA, fyra massabruk, ett pappersbruk samt tre pelletsfabriker och är noterat på Torontobörsen. Affären fullbordades den 28 februari 2019. Tillsammans med Canfor blir Vida en av världens största timmerproducenter.

I samband med affären med Canfor väljer Vida AB nu att göra förändringar i ledningen. Från och med den 1 april väljer Santhe Dahl, som varit verksam i bolaget i 40 år, att stiga av tjänsten som koncernchef och gå in som arbetande ordförande i koncernstyrelsen.

– Efter mer än 40 år i Vida kommer jag nu att sluta som koncernchef och istället börja som arbetande styrelseordförande. Jag kommer även i fortsättningen att sitta som ordförande i koncernens dotterbolags styrelser. Jag kommer även att jobba med strategiska utvecklingsfrågor, upphandlingar, förvärv, centrala virkesupphandlingar med mera, säger Santhe Dahl.

Måns Johansson, som fram till 1 april jobbat som VD för försäljningsbolaget Vida Wood, tar över rollen som koncernchef och VD för Vida AB.

– Santhe har sedan han tog över som koncernchef flerdubblat omsättning, personal och produktionsenheter. Men framförallt har han byggt ett Vida och haft ”det bästa för Vida” som fokus oavsett var i koncernen man arbetar.

Detta är definitivt en grund som jag tänker arbeta vidare med. Att engagera lokalt med gemensamma resultat är något jag tänker fortsätta driva.

Självklart är det en stor utmaning att ta över efter Santhe och hans många framgångsrika år som chef för Vida. Men med all kunskap som finns bland alla medarbetare och det faktum att Santhe blir kvar som arbetande styrelseordförande känner jag mig trygg och framförallt stolt att ta mig ann denna uppgift. Det är en möjlighet jag inte kunde föreställa mig när jag började som produktionsplanerings-assistent till Börje Karlsson i Vislanda 1997, efter ett par år i produktion och på praktik, säger Måns Johansson.

Karl-Johan Löwenadler, som länge jobbat inom Vida som säljare, tar över som VD för Vida Wood och slutligen blir Erik Dahl ny vice koncernchef.

För ytterligare frågor:

Santhe Dahl
070-551 30 55
santhe.dahl@vida.se

 

Måns Johansson
070-535 88 25
mans.johansson@vida.se