Information angående coronaviruset covid-19

Information angående coronaviruset covid-19

Som skogsägare och leverantör till Vida är du en viktig pusselbit i vårt arbete att från skog förädla trä till sågade trävaror som vi sedan levererar ut till över 40 länder i hela världen. 2018 och 2019 har varit två riktigt framgångsrika år för Vida och nu är frågan hur 2020 blir. Året har börjat bra men vi förstår att många undrar hur vi påverkas av den senaste tidens utveckling kring Corona-viruset. Det är exceptionella tider och det händer mycket från vecka till vecka, till och med från dag till dag. Det finns många olika bottnar i hur Corona-viruset påverkar oss alla – hälsa, familjepåverkan, världsekonomin och samhällsutvecklingen bara för att nämna några.

På Vida sätter vi våra medarbetares hälsa främst. Det innebär att vi agerar efter de råd som föreligger, vi uppmanar alltså alla våra anställda att stanna hemma om de känner sig sjuka eller visar influensaliknande symtom.

Vi har i dagsläget inte sett några förändringar på efterfrågan och alla våra sågverk rullar på precis som vanligt. Vi har som ambition att under 2020 såga mer än vi gjorde 2019 så vi måste därför köpa mer och såga mer. Alla våra chefer har fått i uppdrag att göra en beredskapsplan på hur de skall agera om det är många som insjuknar samtidigt, men vårt mål är att hålla igång verksamheterna som vanligt i den utsträckning det går.

Hälsningar
Måns Johansson, koncernchef Vida AB