Bok – högsta ädellövträdet

Bok – högsta ädellövträdet

Boken är ett stort träd med mycket tät krona som växer i de sydligaste delarna av Sverige. Bladen är släta i kanterna och kan vara något vågiga. På våren, innan bladen slagit ut, kan man ofta se en matta av vitsippor i bokskogen. Bladen slår ut i början av maj och är då ljusgröna och försedda med fina små hår. På sommaren är det mycket få växter som trivs på marken i bokskogen. Detta beror på att bladverket är så tätt att det blir för mörkt. Däremot trivs andra skuggfördragande arter så som mossor och lavar utmärkt under den kompakta bladmattan. Barken på boken skimrar i en silvergrå glatt nyans.

Boken räknas till de ädla lövträden liksom alm, ask, avenbok, ek, fågelbär, lind och lönn. Enligt ädellövskogslagen är man skyldig att återplantera ädellövskog om man avverkar den. Bok blir inte lika gammal som ek, men växer fortare och enstaka träd når en höjd på 40 meter. Boken kan bli upp emot 400 år gammal.

Boken är ett av våra hårdaste och segaste träslag och lämpar sig väl för användning i parkett, möbler och snickerier som utsätts för hårt slitage.

Fun fact:

Enligt den gamla svenska bondepraktikan från 1862 kan man spå väder med bokträ:

Vill du veta hurdan vintern vara må,
Så skall du Allhelgona Dag i skogen gå,
Och därefter en bok uppleta,
Varpå du det skall få veta,
Där må du dig en spån avskära,
Är han torr, varm vinter vill dig nära,
Men är samma spån våt och fuktig,
Då kommer en kall vinter duktig.