Björken – ett folkkärt träd

Björken – ett folkkärt träd

Björkens smala krona med ljus grönska och vita stam är ett folkkärt träd som är starkt förknippat med svensk sommar. Björken är även symbol för högtider så som påsk och midsommar. Andra högtider där björken spelar roll är till exempel studentmottagningar och bröllop.

Björken växer i hela Sverige och finns i tre arter; vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk. Det är de två förstnämnda som ofta sammanförs till arten ”vanlig björk”. Björken är ett så kallat pionjärträd och lägger gärna beslag på mark som blivit ledig efter avverkning av äldre skog eller efter skogsbrand. De lätta fröna sprids lång väg med vinden. Björken är vårt mest ljuskrävande träd, men släpper även igenom ljus så att andra träd, till exempel gran, kan leva i dess skugga.

Björken kan bli upp till 300 år gammal. Björk är ett klassiskt möbelträslag och är ett av våra absolut segaste träslag. I dag används björk huvudsakligen till ved, spån- och träfiberskivor, plywood, möbler, slöjd och inredningar.

Fun fact:

Ett ryskt ordspråk säger att björken ger fyra goda ting;

  1. Ljus – facklor av tvinnat näver.
  2. Tystar skrik – björktjära till smörjning av vagnshjul.
  3. Botar sjuka – björksav och te på björklöv.
  4. Rengör – björkris i bastun