Barkborreläget just nu

Barkborreläget just nu

Våren 2021 var kall, och först i mitten av maj såg vi de första svärmningarna av granbarkborre. Vädret tillsammans med studier som visat på en kraftigt minskad förökningsframgång för barkborren under 2020 tydde på att vi skulle få minskade skador under sommaren. Sommaren har därefter haft en lång period med varmt väder vilket har gynnat barkborrarna. Vi ser nu en hög aktivitet hos barkborrarna och allt tyder på att en andra svärmning skett på många platser.

Vi uppmanar er skogsägare att gå ut och leta efter nyangripna träd. Leta på torra platser och längs nya hyggeskanter samt där ni tidigare har haft angrepp. Det har lokalt blåst hårt under sommaren och nya färska vindfällen är begärliga för barkborrarna. Ta ut eller barka färska vindfällen snarast.

Har ni större angrepp eller riskbestånd som riskerar att angripas ska ni kontakta er inköpare innan ni gör några åtgärder. Detta är viktigt för att få rätt aptering och för att logistikkedjan ska fungera. Hur mycket granskog som angripits och dödats under sommaren är fortfarande osäkert och inventeras först i höst, men att det fortsatt är stora volymer är klart.