Asp – ett av våra äldsta träd

Asp – ett av våra äldsta träd

Aspen är ett av våra äldsta träd och finns i hela Sverige. Aspen som kan bli upp till 30 meter hög har en oregelbunden och relativt gles krona och slät bark i blågrön färg. De runda naggade bladen med sina långa, platta skaft som nästan alltid är i rörelse har gett upphov till uttrycket ”darra som ett asplöv”.  Det är de tillplattade bladskaften som gör att asplöven rör sig lätt även vid minsta vindpust. Aspen blir sällan över 100 år, men från det kraftiga rotsystemet utvecklas rotskott i stor mängd som gör det möjligt för samma individ att leva i 1000 år.

Aspen har ett mycket löst virke och angrips därför lätt av svampar och blir rötskadat. Trädet är värdväxt för en rad svampar, lavar och insekter, och angripna aspar är omtyckta av bland annat hackspettar som hackar ut bon i trädet.

Fun fact:
Asp är relativt mjukt och används bland annat till att göra tändstickor. En halv kubikmeter aspvirke ger en miljon tändstickor.