100e huset till Tyskland

100e huset till Tyskland

Nu levererar Vida Building sitt 100e hus till Tyskland. Skandinavisk design, hög kvalité och bra ur ett miljöperspektiv gör att svenska hus från Vida är populära i Tyskland.

”Idag är vi väldigt glada och stolta över att få leverera hus nr 100 till Tyskland.

Detta är en viktig milstolpe för oss och vi ser det som en bekräftelse på att vi har etablerat oss väl i Tyskland och ser nu fram emot att öka ytterligare på denna marknad. Det är många som har varit inblandade i dessa hus under flera år och jag vill att alla skall känna att de har en del i framgången”, säger Emir Custovic, projektledare Vida Building.

Husen säljs av ett tyskt företag och samarbetet med Vida har pågått sedan 2008. Efterfrågan har ökat succesivt över åren och 2020 kommer Vida ha levererat 15 hus till Tyskland. Man ser att efterfrågan fortsätter att öka 2021 och att Vida Building kommer att växa ytterligare på denna marknad framöver.

”Långsiktiga kundrelationer är något vi värdesätter högt och vi har lyckats ta fram ett väl fungerande koncept tillsammans med våran kund i Tyskland. Leveranstrygghet och hög Prefab grad har varit en stor del i denna framgång”, säger Emir Custovic.

De tyska husägarna värdesätter den svenska designen i kombination med miljöaspekten att bygga med förnybart material som trä. Även den höga Prefab-graden underlättar genom att man inte blir lika väderberoende och det går fort att montera ihop husen.

”Det har varit kul att få vara med på denna resa från start. Tyska marknaden kräver hög kvalité och med den kunskap vi besitter har vi bevisat att vi uppfyller dessa krav vilket genererar nöjda kunder och fler order”, säger Stefan Svensson, snickare Vida Building.

För ytterligare frågor:

Emir Custovic
070-660 58 50

Emir Custovic och Stefan Svensson, Vida Building.