Köp- och leveransvillkor för Vida Energi

Köpvillkor

På denna sidan finner ni köp- samt leveransvillkor för Vida Energi AB med organisationsnummer 556288-4790. Företaget är registrerat på adress Vida Energi AB, Sågverksvägen, 560 13 Hok.

Minsta leveransmängd för pellets är:
3 st pallar

Minsta leveransmängd för stallströ och lantbruksströ är:
5 st pallar

Förpackning
Vida Energi packar bränslepelletsen i plastsäckar med 16 kg i varje och på varje pall är det 832 kg (52 säckar).
Ströpellets packas i plastsäckar med 16 kg i varje och på varje pall är det 832 kg (52 säckar).
Stallströ packas i plastsäckar med 23 kg i varje och staplas på B-pall med 24 balar/pall.
Lantbruksströ packas i plastsäckar med ca 25 kg i varje och staplas på B-pall med 24 balar/pall.

Förvaring av pellets och ströprodukter:
Pellet ska förvaras torrt då produkten har en hög uppsugningsförmåga av fukt från omgivningen. Fuktig miljö kan orsaka sönderfall av produkten.
Pellets i säck och ströprodukter kan lagras utomhus om den är skyddad från fukt och kondens och i obruten förpackning.

Leverans till särskilda områden:
Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter eller färjeavgifter debiteras kunden dessa avgifter.

Ej mottagen order:
Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Leveransomläggning:
Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller att ny leverans sker inom 10 arbetsdagar. Debitering tillkommer med 500:-/tillfälle ex moms.

Kostnader som tillkommer vid beställning av stallströ och lantbruksströ:
Kostnader som tillkommer efter orderläggning är kostnad för B-pall, vi debiterar 170 kr/st ex. moms. Lämnar Ni B-pall i retur vid leverans kreditera vi 162 kr/st ex. moms. Gäller endast stallströ och lantbruksströ.

Betalsätt:
Klarna
På Vida vill vi alltid göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Därför samarbetar vi med Klarna vilket ger dig möjligheten att själv bestämma hur dina varor ska betalas. Samtliga möjliga betalningsmetoder är mycket enkla och anpassade efter att olika individer har olika önskemål. Dessutom samlar du dina betalningar på ett ställe när du handlar med Klarna vilket gör det än enklare för dig att hålla koll. Du kan välja att betala direkt i kassan med kort, välja faktura eller dela upp din betalning.

Faktura
En faktura kommer hem till dig efter leverans. Fakturan ska betalas inom 15 dagar från fakturadatum. Det tillkommer inte någon fakturaavgift.
Vida Energi AB förbehåller sig rätten att kreditpröva alla nya kunder.

Leveransvillkor

Leveranstid:
Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar. Leverans sker mellan kl. 06.00-22.00.

Avisering:
Vi aviserar dagen innan leverans via telefon eller sms.

Framkomlighet:
Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon. Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (fritt från grenar) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Önskemål om placering av pall
Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Vida Energi har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål och leveransplats. Våra chaufförer gör bedömningen på plats och anser chauffören att önskemålet inte går att utföra lossas pallen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som gäller. Vida friskriver sig från ansvar om något går sönder om kunden trots chaufförens rekommendation önskar lossningsplats med svåra förhållanden.

Reklamation:
Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej. Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte föra gällande fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans.

Ångerrätt/Avbeställning:
Vida Energi AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Vida Energi AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 0393-21650.

Övrigt:
Vida Energi levererar med truck.
Vi förhåller oss till Pellets Förbundets allmänna bestämmelser för försäljning av pellets till konsument se: http://pelletsforbundet.se/

Företagsuppgifter:
Vida Energi AB
Orgnr: 556288-4790
Sågverksvägen, 560 13 Hok
vida.energi@vida.se
Telefon 0393-216 50

Gå till butiken