Produktionschef

Produktionschef

Vida Building | Växjö

Vi är en ung verksamhet som står inför en mycket intressant och expansiv utveckling som nu ska ta klivet upp till nästa nivå. Det bli din uppgift att utveckla produktionsflöde, logistiskt arbetssätt och personal.

Vida Building bedriver industriell produktion av högkvalitativa lägenheter i form av moduler för flerfamiljshus. Vi är en ung verksamhet som står inför en mycket intressant och expansiv utveckling som nu ska ta klivet upp till nästa nivå. Det bli din uppgift att utveckla produktionsflöde, logistiskt arbetssätt och personal. Det kontinuerliga förbättringsarbetet är en viktig del av vår vardag och vi jobbar mot nyckeltal kopplade till volym, kvalitet och leveransprecision. Du rapporter till Vd och ingår i företagets ledningsgrupp.

Framför allt söker vi en god ledare med ett stort engagemang när det gäller att utveckla människor, arbetssätt och teknik. Du har troligtvis en akademisk examen och arbetar i en ledande roll inom industrin idag.

Vi erbjuder dig en nyckelroll i en ambitiös organisation, där du får vara med att utveckla nya kostnadseffektiva och attraktiva trähus för framtidens bostadsköpare!

Ta chansen! Skicka din ansökan senast 1 april till camilla.milton@vida.se. Ev. frågor besvaras av Vd Henrik Thuresson på 070-555 21 43.