Visselblåsning i Vida

För Vida är det viktigt att alltid agera ansvarsfullt

För Vida är det viktigt att alltid agera ansvarsfullt i alla våra affärsrelationer. Det handlar i grunden om att man ska ha förtroende för oss som företag. Vi vill stå för etik, moral och schyssta villkor.

Om du misstänker korruption, brottslig verksamhet eller andra allvarliga oegentligheter inom Vida kan du anmäla det här. Om du istället har frågor som rör din arbetsmiljö eller din anställning så kontaktar du som vanligt din närmaste chef.

Vidas visselblåsarkanal

Vidas visselblåsarkanal är till för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom vår koncern.

Många av Vidas medarbetare har externa kontakter i sitt dagliga arbete. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför en kanal för visselblåsning, utöver våra ordinarie rutiner för dialog och kommunikation för medarbetare och för externa intressenter.

Vidas visselblåsarkanal har upprättats i samarbete med Rosholm/Dell Advokatbyrå. På så sätt kan du som visselblåser vara helt trygg i att din anmälan behandlas på ett professionellt sätt.

Rapportera här