Vida satsar för framtiden - investering på sågverket i Urshult

Vida satsar för framtiden - investering på sågverket i Urshult

Vida Urshult AB gör en investering på sitt sågverk på närmare 14 miljoner kronor och som berör 20 anställda.

Syftet med investeringen är en förbättrad arbetsmiljö för berörda medarbetare samt att öka tillgängligheten i hyvleri och justerverk.

Investeringen består i byte av styrsystem för att öka tillgängligheten, en ny helautomatisk paketpress och paketstaplare för att minska truckkörningen. Därutöver flera mindre saker som sammantaget kommer förbättra arbetsmiljön.

”Denna investering kommer ge flera positiva effekter. Inte minst miljömässiga då vi räknar med att truckkörningen minskar avsevärt” säger Göran Fransson, VD Vida Urshult.

Vida är övertygade om att trä är ett framtidsmaterial och en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar. Därför måste också koncernens sågverk vara rustade för att möta framtidens efterfrågan.

För ytterligare frågor
Göran Fransson, VD Vida Urshult
070-523 25 00

Vida Urshult AB omsätter 400 miljoner kronor och har 48 anställda. Företaget sågar årligen cirka 165.000 m3 och huvudmarknaderna är Storbritannien, USA och Japan.