Vida expanderar

Vida expanderar

Idag övergår driften av sågverken i Vimmerby, Mörlunda och Orrefors samt anläggningen i Gransjö till Vida.

Anläggningarna har tidigare tillhört Bergs Timber. Vida blir i och med detta Sveriges största sågverkskoncern med cirka 1 250 anställda på 22 produktionsanläggningar varav 12 sågverk.

De nya sågverken gör att Vida får en ännu högre lokal förankring och råvarutransporterna blir kortare vilket resulterar i ökade miljöfördelar.

Här kan du läsa mer om förvärvet av Bergs svenska sågverk.