Uppdatering om barkborresituationen

Uppdatering om barkborresituationen

Sommaren inleddes delvis med blött och kallt väder. Det var precis vad som behövdes för att inte barkborrepopulationen skulle mångdubblas under försommaren. Vi trodde och hoppades länge att skadorna inte skulle bli så stora som befarat enligt prognoserna för 2019.

Sensommaren bjöd på varmt väder och flera delar av Vidas verksamhetsområde har fått en ny svärmning i augusti. Efter inventeringar som skogsbruket gjort de senaste veckorna uppskattas det att cirka fem miljoner m3sk granskog har blivit angripen av granbarkborre under 2019, vilket är dubbelt så mycket mot 2018. Liksom i fjol är det stora angrepp sent in på sommaren där larver och barkborrar i skrivande stund fortfarande sitter kvar under barken. Flest angrepp ser vi i östra delen av Götaland men stora angrepp har också drabbat delar av Svealand och området mellan Vänern och Vättern.

Fokus i höst är att avverka och transportera bort angripna träd. Ett problem som vi har iakttagit är att granar som angrips på sensommaren utöver blånad även snabbt drabbas av lagringsröta, vilket inte är tillåtet i sågtimmer. Det är därför viktigt att prata med sin inköpare innan man apterar barkborretimmer. Experterna är inte helt överens om hur länge barkborrarna stannar under barken och om avverkning av angripna träd är effektivt även i vinter och i vår.

Ny information om barkborreläget publiceras här löpande.