Träemballage – en vinnare för miljön

Träemballage – en vinnare för miljön

Att göra en insats för miljön är inte så svårt. Enligt Sifo tycker en majoritet att det är viktigt att företagen tar klimatansvar och ett enkelt sätt att göra det är att byta plast mot trä.

En övervägande majoritet, fler än åtta av tio, anser att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck, samtidigt tror bara tre av tio att företagen verkligen tar miljön i beaktande när de fraktar sina varor. Kanske är det okunskap som gör att man inte inser hur liten klimatpåverkan emballage i trä faktiskt ger.

Samtidigt som plast ifrågasätts på många andra plan och plastskatt på påsar har införts tror många fortfarande att en plastpall skulle vara bättre än en i naturens eget material, trä. Inget kunde vara mer fel och det beror på att det finns så många fördelar med en träpall.

Skogen är en förnybar resurs och Vida planterar en ny planta för varannan pall som tillverkas. Det är bra för att växande skog binder koldioxid bättre än gammal skog. Trä är även ett av de starkaste materialen i förhållande till sin egen vikt. Det gör att det går att bygga både stora och små förpackningar med hög kvalitet och teknisk hållbarhet. Tillverkningen är dessutom resurssnål eftersom energi- och vattenåtgången är låg. Beräkningar visar också att en träpall i genomsnitt fraktas tre varv runt jorden under sin livslängd. Att använda Vidas träprodukter är alltså att samtidigt göra en insats för miljön.

– Vi tycker det här är så viktigt att våra kunder varje år får ett miljöcertifikat som visar hur mycket CO2 som sparats och hur många träd som planterats utifrån den volym träemballage man köpt från Vida, säger Claes Arvidsson, vd på Vida Packaging.

De personer som intervjuades av Sifo i våras ville se en större miljömedvetenhet hos företag. Att byta till träemballage är därför inte bara att göra en insats för miljö, utan att också leva upp till kundernas krav.