Priser för timmer är

Priser för timmer är "all time high"

Är det tid att avverka nu eller inte? Vi frågade vår VD på Vida Skog, Jörgen Henriksson, som ansvarar för inköp av allt virke till Vida.

– Även om trävarumarknaden har vänt nedåt, så har det aldrig varit så bra att sälja skog som nu. Vi har de högsta timmerpriserna någonsin och detsamma gäller för massaved, säger Jörgen.

Cirka 75% av det Vida producerar går på export, till 40 olika länder.

– Där gynnas vi av att den svenska kronan står lågt just nu. Vi får ut våra varor och fortsätter såga även om marknaden för sågade trävaror generellt har backat. Vidas tolv sågverk går för fullt varje dag oavsett konjunktur så vi är alltid intresserade av att köpa virke. Stigande massavedspriser gör att många skogsägare väljer att gallra i stället för att slutavverka. Det för i sin tur med sig att priserna för timmer är ”all time high”.

Jörgen Henriksson säger att det är svårt att bedöma hur trävarumarknaden kommer att se ut framöver. Därför kan det vara en god idé att skriva ett kontrakt på en föryngringsavverkning redan nu om man vill säkerställa det goda priset som råder.

– För skogsägarens del är det här det bästa tillfället någonsin att sälja föryngringsavverkning. Men vart det tar vägen, det är nästan omöjligt att säga och beror på en mängd olika faktorer, som det allmänna konjunkturläget och det globala säkerhetsläget.

 

Kontakta din virkesinköpare